Strona główna

Gmina Gorlice

Program Czyste Powietrze »

PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE" - STATYSTYKI W GMINIE GORLICE

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE AKTUALNE STATYSTYKI W GMINIE GORLICE

W nawiązaniu do § 2 pkt. 1 ppkt. 16) aneksu do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Gminą Gorlice zostają udostępnione kwartalne statystyki dotyczące realizacji PP Czyste Powietrze.

Dane obejmują okres od początku trwania Programu do dnia 31.12.2022 r. i przedstawiają się następująco:
LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE: 428
LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ: 170
SUMARYCZNA KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI: 3 307 746,00 zł

Mieszkańcy zainteresowani złożeniem wniosku w programie „Czyste Powietrze” mogą kontaktować się z ekodoradcą Urzędu Gminy Gorlice pok. nr 1.

Przypominamy, że wnioski złożone przez mieszkańców w Urzędzie Gminy Gorlice zostają przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie następuje ich ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Czyste Powietrze: TUTAJ

Narzędzia wsparcia do złożenia wniosku:
Kalkulator dotacji


Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” znajduje się w Urzędzie Gminy pok. nr 1.