Strona główna

Gmina Gorlice

Program Czyste Powietrze »

Uchwała Antysmogowa – wydłużenie terminu eksploatacji kotłów pozaklasowych

Uchwała Antysmogowa – wydłużenie terminu eksploatacji kotłów pozaklasowych

26 września 2022 r., podczas LIX Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego, przyjęto zmianę uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa dla Małopolski).

Zmiana dotyczy wskazania daty granicznej umożliwiającej używanie pozaklasowych urządzeń grzewczych (tzn. kotłów bezklasowych, klasy 1 oraz klasy 2). Nową, dozwoloną datą eksploatacji kotłów poniżej 3 klasy jest 30 kwietnia 2024 roku.

Ten termin dotyczy także ogrzewaczy pomieszczeń (m.in. kominków, pieców kaflowych), które nie spełniają wymagań: co najmniej 80% sprawności cieplnej, certyfikatu ekoprojektu/ecodesign, wyposażenia w urządzenia redukujące emisję pyłów (np. elektrofiltr).

Uchwała zmieniająca została podjęta po konsultacjach społecznych projektu uchwały.Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny