Strona główna

Gmina Gorlice

Program Czyste Powietrze »

Gminny Punkt Konsultacyjno - informacyjny programu "Czyste Powietrze"

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez
beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

W ramach prowadzenia punktu pracownik Urzędu udziela informacji o programie „Czyste powietrze”, wspiera w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie, pomaga przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Zapraszamy mieszkańców do kontaktu z Ekodoradcą i złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem Punktu.

Pracownik punktu obsługi świadczy doradztwo:
•    w Urzędzie Gminy Gorlice – na parterze, pokój 1;
•  pod numerem telefonu: +48 18 534-62-36 dostępnym dla mieszkańców Gminy w godzinach 7:30 – 15:30 w dni robocze;
•   poprzez pocztę elektroniczną beata.grebska@gmina.gorlice.pl która jest obsługiwana w godzinach pracy Urzędu.

Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z Programu Czyste Powietrze,
a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie gminy Gorlice.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny