Strona główna

Gmina Gorlice

Program Czyste Powietrze

Od 1 sierpnia przerwa w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje o corocznej przerwie w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, w terminie od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku.
   

Komunikat

Komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu "Czyste Powietrze"

Od 03.01.2023 r. ZMIANY w Programie Czyste Powietrze

Wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie, urealnienie kosztów jednostkowych to główne zmiany, które mają zachęcić Polaków do głębokiej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska wprowadza kolejną odsłonę programu „Czyste Powietrze”, która spowoduje że Beneficjenci programu nie tylko uzyskają bezpieczeństwo cieplne dla swoich domowników, ale docelowo będą płacić mniej za ciepło.

PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE" - STATYSTYKI W GMINIE GORLICE

Dane obejmują okres od początku trwania Programu do dnia 30.06.2023 r. i przedstawiają się następująco:
LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE: 477
LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ: 231

SUMARYCZNA KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI: 4 490 315,85 zł

Mieszkańcy zainteresowani złożeniem wniosku w programie „Czyste Powietrze” mogą kontaktować się z ekodoradcą Urzędu Gminy Gorlice pok. nr 1.
   

Uchwała Antysmogowa – wydłużenie terminu eksploatacji kotłów pozaklasowych

26 września 2022 r., podczas LIX Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego, przyjęto zmianę uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa dla Małopolski). Nową, dozwoloną datą eksploatacji kotłów poniżej 3 klasy jest 30 kwietnia 2024 roku.
   

Czyste Powietrze+, czyli prefinansowanie w programie

W cieszącym się dużą popularnością programie „Czyste Powietrze” zostanie zastosowane nowe rozwiązanie finansowe, które będzie bardzo korzystne dla nowych beneficjentów. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację na wymianę starego pieca (tzw. kopciucha) oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu.
   

Gminny Punkt Konsultacyjno - informacyjny programu "Czyste Powietrze"

W ramach prowadzenia punktu pracownik Urzędu udziela informacji o programie „Czyste powietrze”, wspiera w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie, pomaga przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.
   

Czyste Powietrze

Zmiany w Programie Czyste Powietrze.

Od 25 stycznia 2022 r. rozpoczął się nabór wniosków do trzeciej części programu, gdzie przewidziano nawet 69 tys. zł maksymalnej dotacji przy 90% kosztów kwalifikowanych.Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny