Strona główna

Gmina Gorlice

Program Czyste Powietrze

   

Gminny Punkt Konsultacyjno - informacyjny programu "Czyste Powietrze"

W ramach prowadzenia punktu pracownik Urzędu udziela informacji o programie „Czyste powietrze”, wspiera w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie, pomaga przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.
   

Czyste Powietrze

Zmiany w Programie Czyste Powietrze.

W lipcu 2021 r. weszła w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące uruchomionej ścieżki bankowej.Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny