Strona główna

Gmina Gorlice

SPIS ROLNY 2020 »

Konkursu „Piłka w grze”

UWAGA KONKURS – „PIŁKA W GRZE”

Zachęcamy rolników do wzięcia udziału w konkursie “Piłka w grze” organizowanym przez Urząd Statystyczny w Krakowie.

Rolnicy trzech gmin z województwa małopolskiego, którzy spiszą się najliczniej w formie samospisu do 16 października wywalczą zestaw piłek dla szkół w zwycięskich gminach.

Aby wziąć udział w rywalizacji konkursowej nie trzeba się rejestrować, wystarczy że rolnicy spiszą się przez Internet na stronie
https://spisrolny.gov.pl/.

Wyniki z podaniem zwycięskich gmin opublikujemy 19 października na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Krakowie i w naszych mediach społecznościowych!


Regulamin konkursu „Piłka w grze”

1.    Organizatorem Konkursu „Piłka w grze” (zwanego dalej Konkursem) jest Urząd Statystyczny w Krakowie (zwany dalej Organizatorem).
2.    Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego dokumentu (zwanego dalej Regulaminem).
3.    Konkurs trwa od 14 września do 16 października 2020 r., a udział w nim jest bezpłatny.
4.    Konkurs adresowany jest dla gmin oraz zamieszkujących gminy rolników lub użytkowników gospodarstw rolnych zlokalizowanych w gminach w województwie małopolskim, którzy poprzez udział w samospisie mają możliwość zdobycia nagród dla szkół zlokalizowanych w tych gminach.
5.    Celem Konkursu jest promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020, zachęcenie rolników do aktywnego uczestnictwa w nim poprzez dokonanie samospisu na stronie spisrolny.gov.pl
6.    Nagrodami w konkursie są zestawy piłek do: piłki nożnej, siatkówki oraz koszykówki wraz siatkami. Nagrody są przekazane dla szkół zlokalizowanych na terenie trzech zwycięskich gmin, czyli takich, w których do 16 października br. zostanie osiągnięty najwyższy wskaźnik realizacji samospisu rolników.  
7.    Nagrody zostaną przekazane urzędom gmin w terminie uzgodnionym pomiędzy przedstawicielem urzędu gminy a Organizatorem, a następnie za pośrednictwem urzędów gmin dostarczone do szkół.
8.    We wszystkich sprawach związanych z Konkursem można kontaktować się z Organizatorem, za pośrednictwem poczty elektronicznej: obr_krk@stat.gov.pl
9.    Informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Krakowie: https://krakow.stat.gov.pl/powszechny-spis-rolny-psr-2020/konkursy/
10.    Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania konkursu z ważnych przyczyn.
11.    We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, jak i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do Organizatora.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny