Strona główna

Gmina Gorlice

SPIS ROLNY 2020 »

1 września rusza Powszechny Spis Rolny

Od 1 września do 30 listopada na terenie całego kraju prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny.

Spis jest obowiązkowy to znaczy, że wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstw o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzący działy specjalne produkcji rolnej zobligowani są do udziału w tym badaniu.

 Spisu można dokonać samodzielnie na dwa sposoby:
•    poprzez formularz internetowy, dostępny od 1 września br. wraz z instrukcją do logowania na stronie internetowej GUS https://spisrolny.gov.pl.
•    telefonicznie - w przypadku braku dostępu do Internetu– kontaktując się z infolinię spisową na numer 22 279 99 99 wew. 1 i wybrać opcję „Spisz się przez telefon” (opcja dostępna od 1 września br.).

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:
•    telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
•    bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim od dnia 1 października do 30 listopada 2020 r.

Rolnicy z terenu gminy Gorlice, którzy chcieliby spisać się samodzielnie mogą zrobić to również w Urzędzie Gminy Gorlice, ul. 11 Listopada 2.
Na potrzeby spisu przygotowane zostało specjalne stanowisko komputerowe w sali nr 1 - na parterze budynku, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.  


Jeśli jesteś rolnikiem i otrzymałeś list Prezesa GUS zachowaj go do spisu. List zawiera wszystkie najważniejsze instrukcje związane z organizacją spisu, w tym numer gospodarstwa rolnego (w lewym górnym rogu listu) – który należy wprowadzić podczas logowania do aplikacji spisowej.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny