Strona główna

Gmina Gorlice

SPIS ROLNY 2020 »

SPIS ROLNY 2020 - INFORMACJE

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzony powszechny spis rolny - PRS 2020.

Spisem rolnym objęte zostaną wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych  i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat organizacji RSP 2020:

https://spisrolny.gov.pl/.INFORMACJE - BIP URZĘDU GMINY GORLICE

WIĘCEJ INFORMACJIMapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny