Strona główna

Gmina Gorlice

SPIS ROLNY 2020 »

Spis rolny możliwy metodą wywiadu bezpośredniego

Spis rolny – przywrócono wywiady bezpośrednie

 
W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez rolników, a także gotowość znacznej części rachmistrzów do pracy w terenie w trudnych warunkach epidemicznych, od soboty 10 października w gminach jak również w całej Polsce będzie możliwość spisania gospodarstwa rolnego podczas wywiadu bezpośredniego.

ZACHOWANE BĘDĄ WSZYSTKIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO!

Spis metodą wywiadu bezpośredniego może być prowadzony przez rachmistrza pod warunkiem zachowania standardowych zaleceń sanitarnych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Aktualne zasady i ograniczenia znajdują się na stronie:

Rachmistrze będą bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa podczas pracy z respondentami. Identyczne zasady bezpieczeństwa musi również zachować użytkownik gospodarstwa rolnego, który zgodzi się na wywiad bezpośredni.

Jeśli to możliwe, wywiad przeprowadza się w terenie otwartym. Jeśli rachmistrz wybierze opcję spisu telefonicznego, zadzwoni do rolnika z numeru: 22 279 99 99 lub 22 666 66 62.

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, powinien podać rachmistrzowi numer telefonu i termin, w którym można przeprowadzić wywiad przez telefon.

Wywiad bezpośredni nie może być prowadzony z użytkownikami gospodarstw rolnych objętymi kwarantanną i izolacją domową. W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad musi być przeprowadzony przez telefon.

Każdy rachmistrz posiada imienną legitymację ze zdjęciem. Rolnik może też sprawdzić tożsamość rachmistrza na stronie rachmistrz.formularz oraz pod numerem infolinii spisowej (22) 279 99 99.


W związku z apelem Rachmistrzów Terenowych, jak również apelem Gminnego Komisarza Spisowego Gminy Gorlice, prosimy Państwa o odbieranie telefonów, które wykonuje Rachmistrz, aby  dokonać spisu w Państwa gospodarstwie rolnym.


Informujemy również że mogą Państwo cały czas dokonać samospisu internetowego do końca trwania Powszechnego Spisu Rolnego, czyli do 30.11.2020 r.

Wszelkie informacje i pomoc mogą Państwo również uzyskać w czasie dyżurów w Gminnym Biurze Spisowym z siedzibą w Urzędzie Gminy pod nr tel. (18) 534-62-38 lub w godzinach popołudniowych pod nr tel. 500-536-460

Informacja o dyżurach Gminnego Biura Spisowego

 
Gminne Biuro Spisowe informuje, że na czas realizacji Powszechnego Spisu Rolnego tj. w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 roku zorganizowane zostały dyżury Gminnego Biura Spisowego.

Czas trwania dyżurów obejmuje godziny pracy Urzędu: tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, a także godziny popołudniowe (dyżury telefoniczne) – do godz. 20.00
Kontakt telefoniczny: Dominika Gubała – Koordynator GBS nr telefonu – 18 534-62-38 lub 500-536-460Z poważaniem,
/-/Jan Przybylski
Gminny Komisarz Spisowy


Rachmistrz spisowy może realizować spis rolny metodą wywiadu telefonicznego lub wywiadu bezpośredniego.


Po przeanalizowaniu gotowości rachmistrzów do realizacji spisu rolnego w terenie metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI), Dyrektor Centralnego Biura Spisowego podjął decyzję o możliwości prowadzenia wywiadów przez rachmistrzów spisowych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji w formie wywiadów bezpośrednich w terenie, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

Wobec powyższego rachmistrz spisowy może realizować spis rolny metodą wywiadu telefonicznego lub wywiadu bezpośredniego.

Odwołana została decyzja Dyrektora CBS z dnia 30 września 2020 r. o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny