Strona główna

Gmina Gorlice

SPIS ROLNY 2020

SPIS ROLNY 2020 - INFORMACJE

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzony powszechny spis rolny - PRS 2020. W zakładce i na stronie GUS znajdują się informacje na temat organizacji PRS 2020...
   

Spis rolny możliwy metodą wywiadu bezpośredniego

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez rolników, a także gotowość znacznej części rachmistrzów do pracy w terenie w trudnych warunkach epidemicznych, od soboty 10 października w gminach jak również w całej Polsce będzie możliwość spisania gospodarstwa rolnego podczas wywiadu bezpośredniego.
Wszelkie informacje i pomoc mogą Państwo również uzyskać w czasie dyżurów w Gminnym Biurze Spisowym.
   

Zawieszenie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Centralne Biuro Spisowe podjęło decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych.
   

Konkursu „Piłka w grze”

Zachęcamy rolników z terenu gminy Gorlice do wzięcia udziału w konkursie “Piłka w grze” organizowanym przez Urząd Statystyczny w Krakowie.
Rolnicy trzech gmin z województwa małopolskiego, którzy spiszą się najliczniej w formie samospisu do 16 października, wywalczą zestaw piłek dla szkół w zwycięskich gminach.
Aby wziąć udział w rywalizacji konkursowej nie trzeba się rejestrować, wystarczy że rolnicy spiszą się przez Internet na stronie
https://spisrolny.gov.pl/.

Rolniku spisz się bezpiecznie

W ramach kampanii informacyjnej i popularyzującej spis rolny do użytkowników gospodarstw rolnych został rozesłany List Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zawierający wszystkie najważniejsze instrukcje związane z organizacją spisu.

1 września rusza Powszechny Spis Rolny

Od 1 września do 30 listopada na terenie całego kraju prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny.
Spis jest obowiązkowy to znaczy, że wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstw o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzący działy specjalne produkcji rolnej zobligowani są do udziału w tym badaniu.


   

SPIS ROLNY 2020 - Nabory

Do 8 lipca trwa nabór na rachmistrza spisowego. Jesteś zainteresowany? Zgłoś się do Gminnego Biura Spisowego.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny