Strona główna

Gmina Gorlice

COVID-19 KOMUNIKATY »

Organizacja pracy w Urzędzie Gminy Gorlice w związku ze stanem epidemii Covid-19

OGŁOSZENIE
W sprawie zasad wykonywania zadań publicznych w Urzędzie Gminy Gorlice, z uwzględnieniem ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu, w związku z trwającym stanem epidemii

Na podstawie Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn.zm.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Wójt Gminy Gorlice informuje:

1) w Urzędzie Gminy Gorlice obsługa interesantów prowadzona jest w godzinach:
- od poniedziałku do piątku - w godz. 7.30 - 15.30,
przyjmowanie wpłat w Kasie Urzędu:
- od poniedziałku do piątku – w godz. 7.30 - 14.00

2) Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

Wejście do budynku Urzędu Gminy – od strony ul. 11 Listopada 2

Wejście do kasy – od strony parkingu     

Prosimy o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowa.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo w dalszym ciągu prosimy o realizowanie opłat i załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną.
 
                                                                                                                                                              Wójt
                                                                                                                                             /-/ Jan Przybylski
 
Gorlice, dnia 7 czerwca 2021 r.
 
Kontakt telefoniczny:
18 353 57 62 - sekretariat, centrala
18 534 62 00 – sekretariat
18 534 62 33 - dowody osobiste, meldunki
18 534 62 31 - drogi, gospodarka komunalna
18 534 62 38 - ochrona środowiska, rolnictwo
18 534 62 37 - gospodarka komunalna
18 534 62 32 - podatki
18 534 62 52 - działalność gospodarcza
 

Kontakt e-mail: urzad@gmina.gorlice.pl

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny