Strona główna

Gmina Gorlice

COVID-19 KOMUNIKATY

Informacja Placówki Terenowej KRUS w Gorlicach

Placówka Terenowa KRUS w Gorlicach funkcjonując w ograniczonym stopniu, bez kontaktu osobistego, z uwagi na pandemię koronawirusa SARS CoV - 2, kieruje do Państwa informację dotycząca obsługi klienta, bez wychodzenia z domu.

Informacje dla Przedsiębiorców

Mając na uwadze sytuację związaną z obowiązującym stanem epidemii,  Wójt Gminy Gorlice informuje, że dla przedsiębiorców z terenu Gminy Gorlice, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19, w szczególności w wyniku wprowadzonych obostrzeń i ograniczeń prawnych,  dopuszcza się możliwość zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, polegających na  odroczeniu terminu płatności podatku, rozłożeniu zapłaty podatku na raty, umorzeniu zaległości podatkowej - na indywidualny, umotywowany wniosek podatnika - zgodnie z art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn.zm.).
Ponadto, najemcy lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Gorlice mogą uzyskać wsparcie w zakresie należności o charakterze cywilnoprawnym w formie umorzenia zaległości, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - zgodnie z zasadami ustalonymi uchwałą Rady Gminy Gorlice Nr XVI/152/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gorlice i jej jednostkom podległym.

Komunikat w związku ze stanem epidemii


W
związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wykonywanie zadań publicznych w Urzędzie Gminy Gorlice podlega ograniczeniu

Informujemy, iż Urząd Gminy Gorlice obsługuje interesantów w punkcie obsługi zorganizowanym na parterze, przy Kasie Urzędu, w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Kasa czynna jest od godz. 7.30 do godz.14.00.

Strony proszone są o przestrzeganie wytycznych Ministra Zdrowia w zakresie ochrony osobistej zalecanej w okresie epidemii.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo w dalszym ciągu prosimy o realizowanie opłat
i załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną.

                                                                                                                                                                                                        Wójt                                                                                                    /-/ Jan Przybylski

Kontakt telefoniczny:

18 353 57 62 - sekretariat, centrala
18 534 62 00 – sekretariat

18 534 62 33 - dowody osobiste, meldunki
18 534 62 31 - drogi, gospodarka komunalna
18 534 62 38 - ochrona środowiska, rolnictwo
18 534 62 37 - gospodarka komunalna
18 534 62 32 - podatki
18 534 62 52 - działalność gospodarcza

Kontakt e-mail:  urzad@gmina.gorlice.pl

Pomoc dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych

Starosta Gorlicki informuje, że w ramach uruchomionej Tarczy Antykryzysowej COVID - 19 Powiatowy Urząd Pracy uruchomił nabór wniosków na pomoc finansową dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Informacje na stronie:
   

Wsparcie specjalistyczne Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gorlicach informuje o możliwości korzystania przez mieszkańców Powiatu Gorlickiego z bezpłatnego wsparcia specjalistycznego, w tym psychologicznego.
   

Pomoc PFRON dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych

Oddział Małopolski PFRON informuje, że w ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które w związku z zamknięciem placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe.

Funkcjonowanie Urzędu Gminy Gorlice oraz GOPS w systemie zamkniętym

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadza się ograniczenia w wykonywaniu zadań publicznych w Urzędzie Gminy Gorlice.
 
Informujemy, iż Urząd Gminy Gorlice oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonuje w systemie zamkniętym, obsługując Interesantów telefonicznie lub w drodze korespondencji elektronicznej.

Ograniczona działalność Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach do pracy w trybie ostrodyżurowym

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 i w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, od 17 marca zostaje ograniczona działalność Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach do pracy w trybie ostrodyżurowym, według poniższych zasad.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne