Strona główna

Gmina Gorlice

Dla Przedsiębiorców

Komunikat dot. wpisu do rejestru BDO

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie handlu detalicznego i hurtowego, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową.

Wyszukiwarka wiążących informacji stawkowych (WIS)

Krajowa Informacja Skarbowa udostępniła wyszukiwarkę wydanych wiążących informacji stawkowych (WIS).

Komunikat ws. rachunków podatkowych

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 r. wpłaty podatków PIT, CIT i VAT należy dokonywać WYŁĄCZNIE na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy).
   

Opłata recyklingowa oraz inne obowiązki przedsiębiorców

List Pana Tomasza Urynowicza Wicemarszałka Województwa Małopolskiego do przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, w celu przypomnienia o obowiązkach wynikających z przepisów prawa dotyczących m.in. opłaty recyklingowej.

Biała lista podatników VAT

Od września 2019 r. obowiązuje tzw. biała lista podatników VAT. Mają znajdować się na niej informacje dotyczące zarejestrowania, wyrejestrowania oraz statusu podatnika VAT, a także numery rachunków bankowych przedsiębiorców.

Konsultacje dla przedsiębiorców

W związku z opracowywaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wójt Gminy Gorlice zaprasza osoby prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą na spotkanie konsultacyjne dotyczące przeznaczenia terenów pod działalność gospodarczą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Projekt EFS dla przedsiębiorców

Materiały informacyjne dla przedsiębiorców, dotyczące projektu EFS, dotyczącego zwiększenia efektywności współpracy zespołów międzypokoleniowych – doradztwo personalne, przygotowanie Strategii Zarządzania Wiekiem oraz coaching dla kadry zarządzającej i pracowników.

„NOWY START II”

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. w Oświęcimiu realizuje projekt współfinansowany z UE tj.: „NOWY START II” - dla osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika lub zagrożonych zwolnieniem z terenu województwa małopolskiego 

Co oznacza uchwała antysmogowa dla przedsiębiorców z Małopolski?

Informacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ws. ograniczenia powstawania nowych źródeł emisji zanieczyszczeń w działalności przedsiębiorców, rolników i ogrodników.

Komunikat w sprawie wpisów zdublowanych

Informujemy, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczęło akcję informacyjną skierowaną do przedsiębiorców, którzy posiadają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
« [1] [2] [3] [4] »

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny