Strona główna

Gmina Gorlice

Dla Przedsiębiorców

   

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe Pożyczka dla "Start-upów” oraz Pożyczka Płynnościowa

Wójt Gminy Gorlice oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zapraszają na spotkanie informacyjno-szkoleniowe Pożyczka dla "Start-upów” oraz Pożyczka Płynnościowa, które odbędzie się 12.08.2021 r. godz. 09.00 w Ropicy Polskiej, sala Wiejskiego Domu Kultury.
   

Projekt "POWER - Subregion Sądecki"

Na terenie Subregionu Sądeckiego od stycznia 2021 r. realizowany jest projekt "POWER - Subregion Sądecki". W nim oferowane są m.in. 3 miesięczne staże dla osób do 29 roku życia oraz możliwość szkoleń zawodowych.
   

Nie dajcie się nabrać - ARiMR ostrzega rolników i przedsiębiorców

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotarły informacje o anonimowej osobie, która podając się za pracownika firmy współpracującej z ARiMR, oferuje "pomoc" przy obsłudze wniosku o przyznanie dofinansowania. Ma ona polegać na tym, że jeśli rolnik zapłaci kurierowi 350 zł, to pracownik Agencji sam zadzwoni do wnioskodawcy i zajmie się obsługą jego wniosku. W związku z tym ARiMR ostrzega rolników i przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać taką lub podobną propozycję - nie dajcie się nabrać, nie traćcie pieniędzy.

Komunikat dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
W związku z powyższym, należy zgłosić się do Urzędu Gminy Gorlice (pokój nr 2), w terminie do dnia 29 stycznia 2021 r. – (31 stycznia przypada w niedzielę) wraz z pisemnym oświadczeniem o wartości sprzedaży.

Komunikat

30 września 2020 r. (środa) mija termin dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy na sprzedaż napojów alkoholowych w roku bieżącym.

Dofinansowania do konkretnych branż w procesie zwalczania skutków pandemii Covid 19

Zapraszamy przedsiębiorców z całej Polski do skorzystania z dofinansowania kierowanego do konkretnych branż w procesie zwalczania skutków pandemii Covid 19.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi rekrutację do projektu do dnia 30.11.2020.
   

Nowe usługi MARR – razem w trudnym czasie

Dziś epidemia koronawirusa decyduje o przyszłej kondycji i funkcjonowaniu firmy. Oferta Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego to adekwatna pomoc do nowych warunków prowadzenia biznesu. Mamy dla nich konkretne wsparcie.

Informacja dla Przedsiębiorców

Mając na uwadze sytuację związaną z obowiązującym stanem epidemii,  Wójt Gminy Gorlice informuje, że dla przedsiębiorców z terenu Gminy Gorlice, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19, w szczególności w wyniku wprowadzonych obostrzeń i ograniczeń prawnych,  dopuszcza się możliwość zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, polegających na  odroczeniu terminu płatności podatku, rozłożeniu zapłaty podatku na raty, umorzeniu zaległości podatkowej - na indywidualny, umotywowany wniosek podatnika - zgodnie z art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn.zm.).
Ponadto, najemcy lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Gorlice mogą uzyskać wsparcie w zakresie należności o charakterze cywilnoprawnym w formie umorzenia zaległości, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - zgodnie z zasadami ustalonymi uchwałą Rady Gminy Gorlice Nr XVI/152/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gorlice i jej jednostkom podległym.

#ZOSTANWDOMU, WNIOSEK ONLINE

Pamiętaj, że wszystkie sprawy w CEIDG możesz załatwić przez Internet przy użyciu darmowego Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Pomoc dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych

Starosta Gorlicki informuje, że w ramach uruchomionej Tarczy Antykryzysowej COVID - 19 Powiatowy Urząd Pracy uruchomił nabór wniosków na pomoc finansową dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Informacje na stronie Starostwa Powiatu Gorlickiego:
www.powiatgorlicki.pl

« [1] [2] [3] [4] »

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny