Strona główna

Gmina Gorlice

Dla Przedsiębiorców »

Projekt „Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego”

Informujemy, że Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., Fundusz Regionu Wałbrzyskiego i Dolnośląscy Pracodawcy realizują ogólnopolski projekt „Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Został opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i jest realizowany pod jej nadzorem.

Wsparcie w projekcie polega na refundacji do 80% kosztów szkoleń zgodnych z Rekomendacjami Sektorowej Rady ds. kompetencji w Budownictwie. Oferujemy wsparcie do 7 953,60 zł na jednego pracownika.
Dofinansowanie udzielane jest mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, działającym w branży budowlanej (PKD – sekcja F).

W ramach aktualnych Rekomendacji szkolenia objęte dofinansowaniem mogą dotyczyć następujących obszarów tematycznych:
1.    Sporządzanie kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej na roboty budowlane.
2.    Wykonywanie elementów betonowych lub żelbetonowych służących jako konstrukcje nośne budowli.
3.    Wykonywanie i wbudowywanie zbrojenia oraz prefabrykowanie elementów zbrojenia.
4.    Montowanie i demontowanie szalunków systemowych.
5.    Wykonywanie ociepleń budynków, w tym docieplanie przegród budowlanych, płyt balkonowych i fundamentów oraz nakładanie tynków cienkowarstwowych.
6.    Prowadzenie gospodarki odpadami budowlanymi lub rozbiórkowymi.
7.    Użytkowanie rusztowań.
8.    Planowanie i wdrażanie działań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i zdrowia na budowie.
9.    Wykonywanie posadzek jastrychowych płynnych i suchych.
10.    Wykonywanie izolacji ciepłochronnych sieci cieplnych.
11.    Montowanie konstrukcji stalowych na parkingach wielopoziomowych oraz halach.
12.    Nadzorowanie budowy, demontażu i eksploatacji rusztowań.
13.    Wykonywanie robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.
14.    Montowanie obróbek blacharskich i systemów odwodnienia dachu.
15.    Montowanie ścian działowych w technologii gipsowo-kartonowej.
 
Aktualnie oczekujemy na modyfikację/aktualizację ww. Rekomendacji o dodatkowe 21 tytułów szkoleń np. z zakresu operatora koparek kl. III, koparko – ładowarek kl. III, ładowarek kl. III, znajomości języka polskiego wśród obcokrajowców do bezpiecznej i efektywnej pracy na budowie, uprawnień do obsługi podestów ruchomych przejezdnych, umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych itp.
 
Uproszczony schemat udziału w projekcie:
1.    złożenie wstępnego Formularz zgłoszeniowego przez stronę internetową PARP https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2
2.    kontakt DARR S. A. z zainteresowanym udziałem przedsiębiorstwem
3.    złożenie przez przedsiębiorstwo dokumentów aplikacyjnych przez system Operatora www.projekty.frw.pl
4.    podpisanie umowy o refundację kosztów szkoleń
5.    wybór przez przedsiębiorstwo usług z Bazy Usług Rozwojowych
6.    udział w usługach rozwojowych
7.    złożenie wniosku o refundacje kosztów usługi wraz z załącznikami
Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Personel projektu wyjaśni Państwu zasady udziału w projekcie, pomoże w wypełnieniu dokumentów aplikacyjnych itp.
 
Zapraszamy do kontaktu:

 
1.    firm/pracowników z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., tel. 665 119 123, 607 755 900, e-mail budowlany@darr.pl, www.darr.pl
2.    firm/pracowników z województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego:
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, tel. 665 877 665, 661 808 079, e-mail budowlany@frw.pl, www.frw.pl
3.    firm/pracowników z województwa dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego:
Dolnośląscy Pracodawcy, tel. 527 991 888, 530 828 511, e-mail budowlany@dp.org.pl, www.dolnoslascypracodawcy.pl

 
!!! Zapraszamy do kontaktu również firmy szkoleniowe, zainteresowane realizacją szkoleń dla branży budowlanej.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny