Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia

Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji z zakresu pomocy społecznej

Zarządzenie Nr 6/2020 w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Publiczny Transport Zbiorowy – ankieta

Odpowiadając na prośbę Starostwa Powiatowego w Gorlicach publikujemy ankietę dotyczącą publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu gorlickiego z prośbą o jej uzupełnienie.

Konkurs projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Wójt Gminy Gorlice ogłosił konkurs  projektów na realizację w pierwszym półroczu 2020 roku zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu.

Dotacje na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego


Wójt Gminy Gorlice przyznał dotacje na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

OBWIESZCZENIE STAROSTY GORLICKIEGO

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Szymbarku.

Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego Gminy Gorlice z zakresu pomocy społecznej.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)  informujemy

Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.
   

Obsługa Mieszkańców w ramach Programu „Czyste Powietrze”

W Urzędzie Gminy Gorlice realizowane jest wsparcie mieszkańców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”.
   

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY GORLICE

W związku z realizacją zapisów Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego oraz obowiązkiem przeprowadzania kontroli palenisk indywidualnych nałożonym na organy samorządowe przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska Wójt Gminy informuje, iż począwszy od grudnia br. w okresach w jesienno – zimowych na terenie gminy Gorlice będą przeprowadzane coroczne kontrole palenisk domowych.
« [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] »

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne