Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia

   

Od bierności do aktywności edycja II

Osoby bez zatrudnienia po 30 roku życia, mieszkające na terenie powiatu gorlickiego, mogą bezpłatnie wziąć udział w projekcie "Od bierności do aktywności edycja II", oferującym szkolenia i płatne staże.

Ogłoszenie ws. konsultacji

Od 22 września do 9 października 2020 r. odbędą się konsultacje w przedmiocie zaopiniowania projektu programu współpracy Gminy Gorlice z organizacjami pozarządowymi.

Bezpłatny projekt ,,Badaj piersi – dbaj o zdrowie”

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie z Pracownią RTG i USG Stanisław Korpacki w Gorlicach realizuje projekt ,,Badaj piersi – dbaj o zdrowie.
Badanie mammograficzne uratowało życie wielu kobietom -Ty też zatroszcz się o siebie!

Zarządzenie Wójta w sprawie przyznania dotacji.

Wójt Gminy Gorlice przyznał dotacje na realizację w drugim półroczu 2020 roku zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu.

Zarządzenie Wójta Gminy Gorlice.

Zarządzenie Wójta w sprawie przyznania dotacji

Wójt Gminy Gorlice przyznał dotacje na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Wójta Gminy Gorlice

Zaproszenie do składania deklaracji uczestnictwa w projekcie Odnawialnych Źródeł Energii

Gmina Gorlice ogłasza nabór uzupełniający do projektu „Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” w związku z czym zaprasza mieszkańców do składania deklaracji.

Konkurs projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Wójt Gminy Gorlice ogłosił konkurs  projektów na realizację w drugim półroczu 2020 roku zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu.

Ogłoszenie:

Ankieta internetowa dla rolników

W ramach realizacji projektu "Wirtualne pole, realny produkt – stworzenie nowatorskiego modelu sprzedaży produktów rolnych” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-20 przygotowywany jest innowacyjny portal. Dzięki niemu rolnik będzie mógł dokonać sprzedaży zarówno produktów jak i usług wprost do konsumenta. Ankieta ma na celu poznanie oczekiwań względem innowacyjnego portalu przez rolników.
   

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy Gorlice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
« [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] »

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne