Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Konsultacje ws. programu współpracy Gminy Gorlice z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie Regulaminu konsultacji stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/326/10 Rady Gminy Gorlice z dnia  21 września 2010 roku ogłaszam, że w dniach od 7 do 18 października 2019 r. odbędą się konsultacje w przedmiocie zaopiniowania projektu programu współpracy Gminy Gorlice z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Konsultacje przeprowadzone będą zgodnie z zarządzeniem nr 131/2019 Wójta Gminy Gorlice, z dnia 3 października 2019 r.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne