Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Zaproszenie do udziału w projekcie "Siła kompetencji"

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „SIŁA KOMPETENCJI”
 
Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie Siła kompetencji realizowanego w ramach Podziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2019-30.06.2021.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:
1.    ZWOLNIONE Z PRACY Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE PRACODAWCY, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.
2.    Którym NIE ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA UMOWA O PRACE LUB ZLECENIE z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
3.    Przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy
4.   Posiadające ubezpieczenie w KRUS lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS, chcących jednocześnie odejść z rolnictwa.

W projekcie oferujemy:
•    Dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
•    Szkolenia zawodowe oraz płatne staże zawodowe w renomowanych firmach na terenie woj. małopolskiego
•    Doradztwo zawodowe, psychologiczne, coaching;
•    Pośrednictwo pracy;
•    Dodatek relokacyjny
•    Wsparcie towarzyszące (catering na szkoleniach, zwrot kosztów dojazdu, stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną).
Zapewniamy indywidualne podejście do każdego Uczestnika Projektu kierunkujące na właściwą ścieżkę wsparcia!

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE!!!

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:
Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o.
ul. Zamknięta 10/2.13, 30-554 Kraków
tel./fax. 12 423 66 90, 605 847 700

a.pater@itk.krakow.pl


Informacje o projekcie i dokumenty zgłoszeniowe na stronie:

www.itk.krakow.pl/sila-kompetencji-2019SIŁA KOMPETENCJI PLAKAT