Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA

OGŁOSZENIE  O  SPRZEDAŻY  DREWNA

    Wójt Gminy Gorlice podaje do publicznej wiadomości informację, że posiada do sprzedaży drewno pozyskane z wycinki drzew rosnących przy budynku Szkoły Podstawowej w Kobylance.

Oferty można składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 20 lipca 2018 r. do godziny 15.00.

Organizacja transportu i załadunku leżą po stronie kupującego.

Wszelkie informacje dotyczące sprzedaży  drewna można uzyskać pod. nr tel. 18 5346238, w godzinach pracy urzędu.


Gorlice, 09 lipca 2018 r.


1.        Drewno użytkowe:

 

 

Lp.

Gatunek

Sortyment

Ilość

w m3/mp

Cena jedn.

za 1mp/ m3

Wartość

netto

Podatek

VAT

Wartość

brutto

1.

Brzoza

WD3

0,71 m3

150  zł/  m3

106,50

24,50

131,00

2.

Brzoza

WD2

0,25 m3

138  zł/  m3

  34,50

  7,93

  42,43

3.

Jesion

WD3

0.42 m3

236  zł/  m3

  99,12

 22,79

 121,91

 

 

2.        Drewno opałowe:Lp.

Gatunek

Sortyment

Ilość w m3/mp

Cena jedn.

za 1mp/ m3

Wartość

netto

Podatek

VAT

Wartość

brutto

1.

Brzoza

S-4

1,5 mp

  59 zł   mp

  88,50

 20,35

 108,85

2.

Modrzew

S-4

1,0 mp

  63 zł   mp

  63,00

  5,04

   68,05

6.

Jawor

S-4

3,0 mp

  79 zł   mp

237,00

18,96

  255,96

7.

Jesion

S-4

4,5 mp

  79 zł   mp

355,50

28,44

  383,94