Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Zawiadomienie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Zawiadomienie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o planowanym przeprowadzeniu oględzin w terenie w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia charakteru wód cieku zlokalizowanego na działce nr ew. 1745/2, 1746/3 i 2231/2 w obrębie Szymbark, gmina Gorlice

Zawiadomienie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o planowanym przeprowadzeniu oględzin w terenie w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia charakteru wód cieku zlokalizowanego na działce nr ew. 357/2, 2127/1 i 2123 w obrębie Szymbark, gmina Gorlice

Zawiadomienie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o prowadzonym postępowaniu wszczętym na wniosek Wójta Gminy Gorlice w sprawie ustalenia charakteru wód cieku zlokalizowanego na działkach w obrębie Szymbark, gmina Gorlice

TREŚĆ ZAWIADOMIEŃ:
https://bip.malopolska.pl/uggorlice,m,302802,2018.html

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne