Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

LGD „Beskid Gorlicki” zaprasza do składania wniosków

LGD NABORY -szczegóły

LGD „Beskid Gorlicki” zaprasza do składania wniosków.

Od 04.12.2017 r. do 18.12.2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” prowadzić będzie nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Pierwszy nabór wniosków obejmował będzie operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych. 

Beneficjentami pomocy w ramach tego naboru mogą być osoby fizyczne z obszaru LSR, które należą do grup defaworyzowanych.

Drugi nabór obejmował będzie operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego. Limit środków w ramach tego naboru wynosi 180 000,00 zł. Maksymalna wysokość pomocy na jedną operację wynosi 60 tyś zł. Pomoc na operacje jest przyznawana w wysokości:
 do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 do 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
 do 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów.

Wszelkie informacje na temat naborów wniosków oraz prawidłowego wypełnienia dokumentacji aplikacyjnej udzielane są w Biurze LGD oraz pod numerem tel. 18/352-65-77, 512 028 092, w godz. od 8:00 do 16:00 oraz dostępne są na stronie internetowej LGD www.lgdbeskidgorlicki.pl.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne