Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Konkurs ofert

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gorlice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE GORLICE”. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.
Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne