Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Konkurs ofert z zakresu ochrony zdrowia

ZARZĄDZENIE  nr 131/16  WÓJTA GMINY GORLICE Z  DNIA 24 LISTOPADA 2016  ROKU w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Gminy Gorlice z zakresu ochrony zdrowia (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii) oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Konkurs KF
WYNIK

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne