Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Projekty grantowe LGD

W związku z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” poszukuje ciekawych pomysłów na realizację projektów grantowych w obszarze: kultury, turystyki oraz integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców. Projekty te mają przyczyniać się do realizacji celów LSR tj.: poprawy atrakcyjności turystycznej obszaru oraz wzmocnieniu kapitału społecznego i kulturowego.

Zachęcamy do składania fiszek – na ich bazie LGD przygotuje projekt grantowy w ramach którego możliwe będzie otrzymanie środków finansowych na realizację własnych pomysłów.
Fiszki projektowe należy składać w terminie do 9 grudnia 2016 r. (piątek), w formie elektronicznej – przesyłając na adres e-mail: biuro@lgdbeskidgorlicki.pl bądź w formie papierowej na adres siedziby LGD „Beskid Gorlicki”, ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice.

Fiszka projektowa -do pobrania

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne