Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Ofiary przemocy domowej mogą korzystać z bezpłatnej Niebieskiej Linii (0-801-120-002), gdzie otrzymają od kompetentnych osób pomoc i poradę, co w danej sytuacji można i należy zrobić. Policja ewidencjonuje przypadki przemocy domowej poprzez procedurę Niebieska Karta.

Jej głównym zadaniem jest udokumentowanie konkretnego przypadku przemocy domowej, zaplanowanie pomocy krótkofalowej i długofalowej członkom dotkniętej rodziny, interwencja wobec sprawcy, monitorowanie sytuacji rodziny oraz podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami świadczącymi pomoc ofiarom przemocy.

Na terenie gminy Gorlice działa Punkt Konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gorlice ul. Łukasiewicza 6, pok. nr 8 czynny codziennie w godz. 8-15. Ww. Punkt świadczy też usługi swoim klientom po godzinach pracy Ośrodka tj. każdy poniedziałek w godz. 15.30 do 16.30 – porady psychologa i prawnika, ostatni piątek każdego miesiąca – porady pracowników socjalnych, policjanta, kuratora sądowego, pedagoga szkolnego, pielęgniarki środowiskowej, członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na terenie gminy Gorlice działa telefon zaufania 509-985-731 od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 przy którym dyżury pełni koordynator Zespołu Interdyscyplinarnego i jego zastępca.

Na podstawie art. 6 ust 2 oraz art. 12 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. /z późn. zm./ o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadzono dyżury pracowników socjalnych w celu udziału w sytuacjach interwencyjnych w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka. Pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić go u innej nie zamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Ww. decyzje pracownik socjalny podejmuje wspólnie z funkcjonariuszem Policji a także lekarzem lub ratownikiem medycznym.
Każdy z pracowników socjalnych zatrudniony w tutejszym GOPS będzie pełnił miesięczny dyżur pod telefonem po godzinach pracy Ośrodka tj. od godz. 15.30 do 7.30 następnego dnia.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne