Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia

Informacja o wydłużeniu czasu pracy Urzędu Gminy Gorlice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, od miesiąca marca 2020 roku, w każdy poniedziałek Urząd Gminy Gorlice i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czynny będzie od godz.7.30 - 18.00 (kasa Urzędu do godz.16.15).

Zmiany w 5. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Odwołane zostają wszystkie spotkania informacyjne dla mieszkańców dot. 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, które były planowane w marcu i kwietniu br.
Zgodnie z nowymi założeniami mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje propozycje zadań od 4 maja do 5 czerwca 2020 r.,
   

Komunikaty i informacje dot. sytuacji zakażenia koronawirusem

Komunikat dot. bezpłatnej infolinii, gdzie można uzyskać informacje w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.
KOMUNIKATY WŁADZ PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH

Konkurs grantowy FIO Małopolska Lokalnie

29 lutego rusza konkurs grantowy FIO Małopolska Lokalnie dla małopolskich społeczników.

Komunikat ARiMR

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo przypominamy wszystkim Rolnikom, że większość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, a także z rejestracją zwierząt można załatwić przez Internet.

E-faktury za wodę

Zachęcamy  mieszkańców do skorzystania z możliwości otrzymywania faktur za pobór wody i zrzut ścieków za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym celu wystarczające jest podanie adresu e-mail.

ARiMR informuje - Po dopłaty z oświadczenia zamiast eWniosku od 2 marca

Rolnicy, którzy gospodarują na mniejszych areałach, mogą dostarczać do ARiMR papierowe, 1-stronicowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z poprzedniego roku.

Harmonogram poboru podatków i opłat na terenie sołectw

Decyzje w sprawie wymiaru podatków oraz informacje o opłacie za odpady komunalne dostarczane są obecnie mieszkańcom gminy przez upoważnione  w tym celu osoby. Pobór podatków i opłat za odpady komunalne przez sołtysów wsi dokonywany będzie w terminach podanych w poniższym harmonogramie.
Harmonogram:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] »

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne