Strona główna

Gmina Gorlice

Rozmaitości »

Zmarł Bronisław Potok

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś. p.
Bronisława Potoka


Mieszkańca Stróżówki, Radnego Gminnej Rady Seniorów w Gorlicach,
osoby aktywnej i zaangażowanej w działalność społeczną wsi i Gminy Gorlice, pasjonata lokalnej historii.

Pogrążonej w smutku Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia składają:

Jan Przybylski
Wójt Gminy Gorlice

Mieczysław Skowron
Przewodniczący Rady Gminy Gorlice

Rada Gminy Gorlice

Radni Gminnej Rady Seniorów


zdjęcie: GORLICE.NASZEMIASTO.PL

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny