Strona główna

Gmina Gorlice

Rozmaitości »

Zmarła Małgorzata Hotloś

Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy

ś. p. Małgorzatę Hotloś

przewodniczącą Międzyszkolnej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gorlicach,
wieloletnią nauczycielkę zaangażowaną w rozwój gorlickiej oświaty.

Pogrążonej w smutku Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia składają:

Jan Przybylski
Wójt Gminy Gorlice

Mieczysław Skowron
Przewodniczący Rady Gminy Gorlice

Agata Cup
Pełnomocnik Wójta Gminy Gorlice ds. Oświaty

Bogumił Łasak
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Rady Gminy Gorlice


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny