Strona główna

Gmina Gorlice

Rozmaitości »

Absolutorium dla wójta za wykonanie budżetu 2021

Absolutorium dla wójta za wykonanie budżetu 2021


23 czerwca 2022 roku odbyła się XLIV sesja Rady Gminy Gorlice. Wśród tematów obrad znalazła się debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy, po którym podjęto uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Gorlice.


Następnie Rada Gminy Gorlice – po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej - jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Gorlice Janowi Przybylskiemu z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.


Wójt Jan Przybylski podziękował za współpracę przy realizacji budżetu za 2021 r. radnym, sołtysom, Skarbnikowi Gminy i wszystkim kierownikom i pracownikom Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych.


RAPORT


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny