Strona główna

Gmina Gorlice

Rozmaitości

   

Zmarł Bronisław Potok

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś. p. Bronisława Potoka

Mieszkańca Stróżówki, Radnego Gminnej Rady Seniorów w Gorlicach,
osoby aktywnej i zaangażowanej w działalność społeczną wsi i Gminy Gorlice, pasjonata lokalnej historii.

Pogrążonej w smutku Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia składają:

Jan Przybylski
Wójt Gminy Gorlice

Mieczysław Skowron
Przewodniczący Rady Gminy Gorlice

Rada Gminy Gorlice

Radni Gminnej Rady Seniorów

   

Uroczyste podniesienie Flagi Państwowej RP w Dominikowicach

13 listopada 2022 r. w ramach realizacji rządowego projektu „Pod Biało-czerwoną” przy Wiejskim Domu Kultury w Dominikowicach dokonano uroczystego podniesienia Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, władze gminy, orkiestra, strażacy i poczty sztandarowe z OSP, zespoły ludowe oraz mieszkańcy gminy.

"Aktywni seniorzy przeciwko skutkom pandemii!!"

"Aktywni seniorzy przeciwko skutkom pandemii!!" to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice. Z inicjatywy pani Renaty Dulęba - wiceprezes SKOWD  powstał cykl krótkich filmików  o aktywnych seniorach z Dominikowic i Kobylanki, w gminie Gorlice, w których opowiadają o swoim życiu, pasji i marzeniach. Zapraszamy do obejrzenia.
   

Zmarła Małgorzata Hotloś

Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy

ś. p. Małgorzatę Hotloś

Przewodniczącą Międzyszkolnej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gorlicach,
wieloletnią nauczycielkę zaangażowaną w rozwój gorlickiej oświaty.

Pogrążonej w smutku Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia składają:

Jan Przybylski
Wójt Gminy Gorlice

Mieczysław Skowron
Przewodniczący Rady Gminy Gorlice

Agata Cup
Pełnomocnik Wójta Gminy Gorlice ds. Oświaty

Bogumił Łasak
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Gorlice

   

Absolutorium dla wójta za wykonanie budżetu 2021

23 czerwca 2022 roku odbyła się XLIV sesja Rady Gminy Gorlice. Wśród tematów obrad znalazła się debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy, po którym podjęto uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Gorlice.
Rada Gminy Gorlice jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Gorlice Janowi Przybylskiemu z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
   

“Szkolny Kongres Naftowy. Ignacy Łukasiewicz w Gorlicach”

“Szkolny Kongres Naftowy. Ignacy Łukasiewicz w Gorlicach” jest organizowany przez Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach w dniach 2-4 czerwca 2022 roku.
Nawiązuje on do tego, który odbył się we Lwowie w 1877 r. Ma upamiętnić Ignacego Łukasiewicza i jego zasługi dla Gorlic w różnych dziedzinach życia.
   

Zmarł Józef Leśniak – I Wicewojewoda Małopolski

Z wielkim smutkiem i żalem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

ś. p. Józefa Leśniaka

 

I Wicewojewody Małopolskiego, polityka, samorządowca

i posła na Sejm VIII kadencji, człowieka oddanego

 służbie Ojczyzny i regionu sądeckiego

 

Rodzinie Zmarłego składamy

wyrazy szczerego współczucia

 

Jan Przybylski

Wójt Gminy Gorlice

 

Mieczysław Skowron

Przewodniczący Rady Gminy Gorlice

   

Koncert solidarności z Ukrainą

8 marca świętujemy 200. urodziny Ignacego Łukasiewicza, ale nie zapominamy o naszych przyjaciołach z Ukrainy! Na gorlickim Rynku, o godzinie 18.00 odbędzie się demonstracja poparcia dla Ukrainy - pokażmy, że jesteśmy solidarni! Miło widziane są pokojowe transparenty, czy symboliczne "światełka pokoju".
   

Zmarł Tadeusz Górski

 Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Tadeusza Górskiego - sołtysa wsi Szymbark,         byłego wieloletniego radnego gminy Gorlice i prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gorlicach oraz prezesa OSP w Szymbarku, osoby zaangażowanej w życie regionu i Gminy Gorlice.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Pogrążonej w smutku Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia składają:
Jan Przybylski Wójt Gminy Gorlice
Mieczysław Skowron Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Rada Gminy Gorlice
oraz Kierownicy i Pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Gorlice
   

Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie

30 września 2021 r. 63 pary z terenu Miasta Gorlice i Gminy Gorlice odebrały medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [15] »

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny