Strona główna

Gmina Gorlice

Organizacje » Ochotnicza Straż Pożarna »

OSP

Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Gorlice

Na terenie gminy Gorlice działa 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sołectwach: Bielanka, Bystra, Dominikowice, Klęczany, Kobylanka, Kwiatonowice, Szymbark i Zagórzany.

OSP Dominikowice i Kobylanka włączone zostały do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Łącznie działa 388 czynnych strażaków ochotników, w tym 68 kobiet zrzeszonych w 3 kobiecych drużynach pożarniczych. Działa także 6 chłopięcych i 3 dziewczęce Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, w których uczestniczy 91 osób, w tym 15 dziewcząt.

Młodzież w OSP to pewność, że jednostka będzie w przyszłości spełniać swoje zadania. To dzięki inwestowaniu w szkolenie MDP mamy pewność, że pożarnictwo będzie miało dobrze przygotowane zaplecze kadrowe, a społeczeństwo wyszkolonych obywateli wiedzących jak zareagować na wypadek zagrożenia.

Strażacy biorą udział w zabezpieczaniu imprez sportowych organizowanych w gminie i powiecie, uroczystościach gminnych oraz pielgrzymkach. Angażują się w działalność kulturalną gminy, organizują zabawy taneczne, biorą udział w akcjach honorowego krwiodawstwa.

Jednostka OSP z Kwiatonowic, przy której działa klub HDK PCK zajęła II miejsce w województwie małopolskim w konkursie „Ognisty ratownik – gorąca krew” w kategorii najefektywniejsza jednostka.

Strażacy z OSP z Bielanki, Dominikowic i Szymbarku brali udział jako statyści – gasząc pożar gospodarstwa, na planie filmu „Dom Zły” kręconego w Bielance.

Przy OSP Dominikowice działa 45 osobowa orkiestra dęta.

OSP dysponują łącznie 15 samochodami oraz jednym samochodem ratownictwa technicznego. Wszystkie samochody gaśnicze wyposażone są w wodę oraz sprzęt specjalistyczny. OSP Dominikowice posiada własny autobus. Co roku doposaża wszystkie jednostki w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem gotowości bojowej OSP działających na terenie gminy, w latach 2003-2008 Gmina Gorlice przeznaczyła łącznie prawie 1,3 mln złotych.

Ponadto Wójt corocznie pokrywa koszty związane z organizowaniem zawodów i konkursów pożarniczych dla młodzieżowych drużyn.

Regularnie odbywają się manewry gminne, w których uczestniczą wszystkie jednostki.

Wszyscy zauważają wielką ofiarność i zaangażowanie członków OSP, włożone podczas akcji ratowniczych i klęsk żywiołowych oraz działalność na rzecz społeczeństwa podczas imprez i uroczystości kościelnych i regionalnych.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne