Strona główna

Gmina Gorlice

Sołectwa »

Kobylanka

Położenie, powierzchnia, historia


Historia wsi Kobylanka sięga w odległe czasy. Sama nazwa Kobylanka pojawiła się około 1363 roku – jej założycielem była rodzina Pieniążków.


Historia wsi Kobylanka sięga w odległe czasy. Sama nazwa Kobylanka pojawiła się około 1363 roku – jej założycielem była rodzina Pieniążków. Miejscowość Kobylanka leży nad rzeką Ropą, na tzw. Pogórzu Karpackim, na terenach słynących ze złóż ropy i gazu.

Sołectwo Kobylanka składa się z tzw. przysiółków: Brzezina, Dębina, Grabówki, Jedle, Kopalnia, Krzyski, Libuskie, Osiny, Podrozbój, Rozbój, Skała, Skorupówki oraz Wieś i zajmuje łącznie obszar 957 ha.

Przez wieś przebiega droga powiatowa Zagórzany – Dominikowice.

Wieś pełni funkcję rolniczą, mieszkaniową i pielgrzymkową. Rolnictwo jest rozdrobnione, dominują małe gospodarstwa. Wysokotowarowych gospodarstw jest zaledwie kilka.

Na rozwój funkcji pielgrzymkowej ma wpływ Sanktuarium Pana Jezusa Kobylańskiego. Początek kultu Chrystusa Ukrzyżowanego w Kobylance związany jest z niezwykłymi zjawiskami, jakie miały miejsce w 1681 roku, a których źródłem był znajdujący się w kaplicy dworskiej Jego obraz. Wizerunek ten – wierną kopię watykańskiego obrazu Chrystusa na Krzyżu, otrzymał Jan Wielopolski, właściciel Kobylanki w darze od papieża Innocentego XI. Niezwykłe zjawiska rozsławiły obraz i spowodowały jego uroczyste przeniesienie do kościoła parafialnego. Ludzie modlący się przy obrazie doznawali licznych łask. Rozwijający się kult Pana Jezusa Kobylańskiego zwrócił uwagę Kurii Biskupiej w Krakowie. Po zapoznaniu się z dokumentami specjalnie powołanej komisji bp Szaniawski listem pasterskim z 1728 r. ogłosił obraz Pana Jezusa w Kobylance za słynącymi łaskami.

Obecny kościół w stylu późnego baroku – budowano w latach 1720-1750. Od 1930 opiekę nad Sanktuarium sprawuje Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów.

Rozwój przemysłowy miejscowości i gminy w XIX wieku związany był z odkryciem ropy naftowej zwanej olejem skalnym. Tu powstawały pierwsze szyby naftowe i destylarnie, będące zaczątkiem polskiego przemysłu naftowego. W 1852 r. w Kobylance książę Stanisław Jabłonowski rozpoczął destylację ropy naftowej i produkcję asfaltu. Archaiczny sprzęt wydobywczy, kiwony i trójnogi, zobaczyć można na eksploatowanych jeszcze polach naftowych w Kobylance.

Pamiątkami, które pozostały po rodzinie Jabłonowskich są: kaplica dworska w stylu neogotyckim ufundowana przez Marię z hr. Wielopolskich oraz figury kamienne - św. Floriana, św. Nepomucena i św. Jana usytuowane przy rozstajach dróg. Na tablicach wyryte są herby „Stary Koń”. Kaplica pełni rolę elementu centralnego założonego obok niej cmentarza z I wojny światowej nr 99. Na południe od niej, w grupie dębów znajduje się cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 100.

Edukacja, sport

Na terenie Kobylanki funkcjonuje Zespół Szkół ze szkołą podstawową i gimnazjum. W tym samym budynku działa Samorządowe Przedszkole.

Na terenie Kobylanki szkoła istniała już w XVI w. – świadectwem na to są zapisy sprawozdań wizytacji w dekanacie bieckim. Drewniany budynek mieścił się przy kościele, a pieczę nad nim sprawował proboszcz. W 1891 roku wybudowano nowy budynek szkolny – zniszczony podczas działań wojennych I i II wojny światowej. Nowa szkoła powstała w 1963 roku, dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności, która podjęła hasło budowy tysiąca szkół dla uczczenia tysiąclecia państwa polskiego. Budynek szkoły tysiąclatki na owe czasy był okazały, budził podziw wszystkich – posiadał zaplecze kuchenne, jedyną na tym terenie salę gimnastyczną. Szkoła posiada stołówkę i świetlicę środowiskową.

Na terenie szkoły znajduje się boisko asfaltowe do gry w koszykówkę i piłkę ręczną, boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw.

Z terenem szkoły graniczy stadion sportowy oraz niepełnowymiarowa bieżnia. Stadion przygotowany jest do rozgrywek piłkarskich w lidze okręgowej. Na stadionie znajduje się budynek, w którym są 2 szatnie, pomieszczenie biurowe, pomieszczenie dla sędziów oraz sanitariaty.

Cały ten kompleks w planach stanowić ma centrum rekreacyjno – wypoczynkowe – odbywają się tutaj różnego rodzaju imprezy na wolnym powietrzu.

Działa Ludowy Klub Sportowy Kobylanka i Uczniowski Klub Sportowy.

Na terenie wsi działa także od 1965 roku Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Początkowo placówka przeznaczona była dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Budynek, w którym się mieści oddany został do użytku w 1975 roku, obecnie jest po termomodernizacji, w bardzo dobrym stanie.

W skład Ośrodka wchodzą szkoły specjalne: podstawowa, gimnazjalna oraz szkoła przysposabiająca do pracy wraz z całodobowym internatem, a opieką objęte są dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz ze sprzężeniami: porażenie mózgowe, cechy autystyczne, epilepsja, zaburzenia psychiczne oraz dzieci awerbalne.

Ochrona zdrowia

We wsi brak jest ośrodka zdrowia, dlatego też mieszkańcy korzystają z podstawowej opieki zdrowotnej głównie w Ośrodku Zdrowia „Julmed” w Dominikowicach. Usługi świadczy tu lekarz rodzinny oraz pediatra i dentysta. Część mieszkańców korzysta z opieki zdrowotnej w Gorlicach.

Osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej pomaga Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach.

Od trzech lat, co roku Klub HDK działający przy OSP w Kobylance organizuje powszechne akcje poboru krwi „Krew Dar Serca”.

Przy Parafii działa „Caritas”.


Bezpieczeństwo publiczne

Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie sołectwa jest na poziomie dobrym. Na taką ocenę składa się fakt, że w kilkunastu ostatnich latach nie stwierdzono żadnych groźnych przestępstw takich jak: zabójstwa, gwałty, napady z użyciem niebezpiecznych narzędzi itp.

Na poczucie bezpieczeństwa wpływa fakt bliskiego sąsiedztwa z Gorlicami – gdzie działa Komenda Powiatowa Policji obejmująca Kobylankę swym zasięgiem, dzielnicowy pełni dyżury w biurze sołtysa.

Poza tym na terenie Kobylanki działa jednostka OSP, która ma w naszym społeczeństwie dalekie tradycje – w 2007 r. obchodzono 115 rocznicę powstania. Jednostka zrzesza 120 członków i wyposażona jest w nowoczesny samochód ratownictwa technicznego oraz samochody gaśnicze.

Jednostka ta uczestniczy nie tylko w pożarach i innych zdarzeniach na terenie wsi i na terenie całego powiatu. Strażacy zabezpieczają także wszelkie imprezy mające miejsce na terenie naszej wsi: festyny, mecze piłkarskie itd. W 1995 r. OSP Kobylanka włączona została w skład krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Kultura

Zadania w zakresie rozwoju kultury realizowane są między innymi poprzez organizacje i instytucje działające na terenie wsi takie jak: Ośrodek Kultury Gminy Gorlice – filia w Kobylance działający w WDK, Zespół Szkół, Przedszkole, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie Przyjaciół Folkloru, Stowarzyszenie Kobiet Wsi Kobylanka, OSP, LKS, Radę Sołecką, Radę Parafialną, Bibliotekę Wiejską.

Oferta kierowana do mieszkańców jest bardzo szeroka. Są to imprezy kierowane do wszystkich grup wiekowych i ludzi o różnych zainteresowaniach. Dużą popularnością cieszy się organizowany corocznie Piknik Prawiewakacyjny. Doroczne imprezy środowiskowe tj.: dzień seniora, bal sylwestrowy, spotkania opłatkowe, zabawy karnawałowe, dożynki i inne przyciągają wielu chętnych.

W Kobylance bardzo żywa jest tradycja.

We wsi działa zespół folklorystyczny „Polanie” kultywujący tradycje Pogórza: pieśni, tańce oraz obrzędy. Prowadzi współpracę i wymianę kulturalną z zespołami z innych gmin oraz z zespołem z Bułgarii.

Obyczaje ludowe naszego terenu szerzy także „Zespół Śpiewaków Ludowych” działający przy Stowarzyszeniu Kobiet Wsi Kobylanka.

Przedszkole realizuje autorski program regionalny.

O podtrzymywanie tradycji naszej miejscowości dba także Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorlickiej – Koło Miłośników Ziemi Kobylańsko – Dominikowickiej.

Znany i prężnie działający jest chór parafialny, prowadzony przez organistę z sanktuarium.

Bogata tradycja Pogórza – podtrzymywana przez lokalne zespoły folklorystyczne, piękne i atrakcyjne tereny Beskidu Niskiego, trasy rowerowe i miejsca widokowe zachęcają turystów do przyjazdu.

Działają gospodarstwa agroturystyczne z tradycyjną kuchnią opartą na ekologicznej żywności.

Instytucje i organizacje

Sołtys

Andrzej Skowronek
Biuro sołtysa – budynek WDK
tel. 18 353 15 13

Zespół Szkół
Kobylanka 413
38 - 303 Kobylanka
tel. 18 353 06 40
e-mail: zs_kobylanka@wp.pl

Samorządowe Przedszkole
Kobylanka 413
tel./fax 18 353 16 86

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela

Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego
Kobylanka 223
tel. 18 353 16  85
http://www.kobylanka.saletyni.pl/

Ośrodek Kultury Gminy Gorlice – filia w Kobylance
Biblioteka Wiejska
budynek WDK 207
tel. 18 353 15 13

Ochotnicza Straż Pożarna
38 – 303 Kobylanka 207
tel. 18 353 17 95

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. M. Grzegorzewieckiej
38-303 Kobylanka 162
tel. 18 353 17 88


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne