Strona główna

Gmina Gorlice

Sołectwa »

Klęczany

Położenie

Wieś Klęczany położona jest w dolinie rzeki Ropy, na wysokości ok. 265 – 280 m n.p.m. Po południowo – wschodniej stronie potoku Moszczanka teren jest dość plaski, położony na wysokości ok. 265 m n.p.m. (najniżej w gminie). Powierzchnia Klęczan wynosi 215 ha.

Przez Klęczany przebiega droga krajowa nr 28 Zator – Medyka.

 
Historia

W XIII w. Bolesław Wstydliwy przywilejem z 1279 r. nadał w Krakowie Dominikowi Odrowąż Pieniążkowi prawo na założenie wsi Dominikowice. Później Pieniążkowie założyli wsie: Klęczany i Kobylankę.

W XIV w. Kazimierz Wielki buduje system obronny na kresach, umacnia sieć miast i wsi w Beskidzie Niskim. W 1342 r. przenosi Klęczany na prawo niemieckie.

XV w. - wieś należy do rodu Klęczańskich herbu Strzemię.

XVI w. - akt z roku 1519 wspomina o Janie Wielopolskim de Klęczany - właścicielu miejscowości.

od XVIII w. - Skrzyńscy - nowi właściciele, stawiają pałac w Zagórzanach i zabudowania gospodarcze w Klęczanach. W jednym z nich zamienionym na stajnię powstanie później szkoła.

Szkoła w Klęczanach powstała na przełomie XIX/XX wieku, prawdopodobnie ok. roku 1895. Jej funkcjonowanie regulowała austriacka ustawa szkolna z 2 V 1883 r. dostosowana do warunków Galicji. Burzliwe dzieje szkoły są ściśle związane z postacią Królowej Jadwigi. Pamięć Królowej była żywa, zarówno w tej miejscowości, jak i w najbliższych okolicach.

Według legend nazwa wsi Klęczany i niedalekiego Strzeszyna wiąże się z pobytem Królowej na tych ziemiach (włości bieckie były jej własnością). W rzeczywistości miejscowości te istniały wcześniej. Tradycja ludowa nie jest jednak pozbawiona pewnych racji historycznych, ponieważ królowa wydała dla tych i wielu innych wsi dokumenty, w których potwierdzała akty lokacyjne lub inne przywileje. W świadomości miejscowej ludności Królowa Jadwiga jawiła się jako postać niezwykle religijna, hojna, wrażliwa na cierpienia ludu, nietrudno więc zrozumieć, dlaczego stała się patronką miejscowej szkoły. Do roku 1919 szkoła nosiła nazwę "Szkoła ludowa - jednoklasowa mieszana w Klęczanach".

Obecnie Zespół Szkół w Klęczanach nosi imię Świętej Jadwigi Królowej.

Przyroda

Roślinność obszaru wsi to przede wszystkim lasy lipowo-dębowo-grabowe, odmiana małopolska z bukiem i jodłą. Na okolicznych wzniesieniach pomiędzy rzekami potencjalnie występuje żyzna buczyna karpacka.

W rejonie wsi przeważają tereny otwarte. Grupy zadrzewień i zakrzaczeń sprawiają, że powstają wnętrza krajobrazowe o wysokich walorach estetycznych. Dominuje współczesna zabudowa jednorodzinna, przeważnie estetyczna i zadbana. W rejonie wsi Klęczany zachowany jest ład przestrzenny.

Sołectwo Klęczany leży w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Województwa Małopolskiego.

Klimat miejscowości kształtują masy powietrza polarno – morskiego oraz w mniejszym stopniu kontynentalnego.

Stan czystości powietrza w Klęczanach jest dobry i jeden z najlepszych na tle województwa.

Średnia roczna temperatura powietrza to 6 – 8 °C, średnia maksymalna temperatura występuje w lipcu wynosi 17,3 °C, a minimalna – w styczniu -3,7 °C.

Średnia roczna ilość opadów atmosferycznych wynosi 809 mm i jest to wartość stosunkowo wysoka na tle kraju. Najwyższe opady występują w lipcu – średnio 124 mm, a najniższe w lutym – średnio 45mm. Charakterystyczne są wyższe temperatury jesienią i wiosną.

Średnie roczne zachmurzenie waha się od 55 do 70 %. Liczba dni z pokrywą śnieżną to od 80 do 90 dni w zależności od ukształtowania terenu.

Okres wegetacyjny trwa od 220 dni w kotlinach do 200 dni na wysokości ok. 700 m n.p.m. oraz do 120 dni przy górnej granicy lasów.

W Klęczanach działa Koło Gospodyń Wiejskich, Uczniowski Klub Sportowy „Płomień”.

Instytucje i organizacje

Sołtys

Bronisław Kalisz

 

Zespół Szkół
Klęczany 2, 38-333 Zagórzany
tel. 18 351 20 97

http://www.glinik.pl/szkola_kleczany

e-mail: szkola@glinik.pl

 


Parafia Matki Bożej Saletyńskiej w Klęczanach
tel. 0601 073 454


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne