Strona główna

Gmina Gorlice

Sołectwa »

Dominikowice

Dominikowice to wieś malowniczo położona przy drodze wojewódzkiej Gorlice – Dukla, na falistym terenie, z pięknymi punktami widokowymi. Na południu znajduje się rozległy kompleks leśny wzniesienia Łysuli (551 m npm). Powierzchnia wsi wynosi 1012 ha.

Wieś ta jest jedną z najstarszych miejscowości w rejonie gorlickim. Jak świadczy dokument księcia Bolesława Wstydliwego, Dominikowice istniały już w 1279 r., stanowiąc własność Dominika Pieniążka.

Bogactwem tej ziemi była od połowy XIX w. ropa naftowa. Widoczne do dziś na polach Dominikowic kiwony i trójnogi, dodają krajobrazowi uroku i niepowtarzalności. Złoże ropy Dominikowice – Kobylanka zostało odkryte w 1860 r. Wiercenia rozpoczęto w 1885 r. przez firmę Mac Garvey i Simon Bergheim. Istniały tu m.in. kopalnie: „Tadeusz”, „Wanda”, „Union”, „Wilno”, „Eugenia”, „Gorlice 2”, „Ochronka”. Ogółem wykonano ok. 86 odwiertów, z których wydobyto ok. 230 tys. ton ropy naftowej.

Przez wieś przebiega zielony szlak turystyczny – od Gorlic, przez Łysulę do Wapiennego i dalej na Magurę Wątkowską.

Miejscowość ma dość dobrze rozbudowaną infrastrukturę, większość dróg gminnych posiada nawierzchnię asfaltową, wieś wyposażona jest w sieć wodociągową, buduje się kanalizację sanitarną.

Dobrze rozwinięta jest sfera społeczna. Aktywnie działa Ochotnicza Straż Pożarna i istniejąca od 1999 r. Orkiestra Dęta OSP. Koło Gospodyń Wiejskich kultywuje tradycje związane z obrzędowością całoroczną i rodzinną. Działający od ponad 20 lat Zespół Folklorystyczny „Beskidy” pieśniami i tańcem przybliża kulturę Beskidu Niskiego i Pogórza Karpackiego. Uczniowsko – Ludowy Klub Sportowy „Błyskawica” jest zaangażowany w działalność sportową i rekreacyjną, szczególnie popularyzuje piłkę siatkową i halową, zapasy oraz tenis.

Warsztaty Terapii Zajęciowej pomagają dzieciom chorym i pokrzywdzonym przez los. Różnorodna działalność Samorządowego Przedszkola przygotowuje najmłodszych mieszkańców do podjęcia obowiązków szkolnych poprzez naukę, zabawę, imprezy okolicznościowe i rodzinne. Przy Zespole Szkół powstało Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe Wsi Dominikowice.

W Wiejskim Domu Kultury funkcjonuje filia Ośrodka Kultury Gminy Gorlice i biblioteka.


 

 

  

Instytucje i organizacje


Sołtys
Wiesław Szymczyk
Biuro sołtysa – budynek WDK
tel. 18 353 16 83

 

Zespół Szkół
Dominikowice 50
38-303 Kobylanka
tel./fax 18 353 17 53
e-mail:
zsdominikowice@wp.pl
http://www.dominikowice.yoyo.pl/

 

Samorządowe Przedszkole w Dominikowicach
tel. 18 353 16 84

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej
Dominikowice 16
38-303 Kobylanka
tel./fax. 18 353 17 04
e-mail:
wtz@post.home.pl

 

Centrum Medycyny Rodzinnej EWMED
Dominikowice 44
tel. 18 353 15 17

ewmed@interia.pl


 Ochotnicza Straż Pożarna
Dominikowice 402
tel. 18 354 56 37

 

Filia OKGG i Biblioteka Publiczna
Dom Ludowy
Dominikowice 44
38-303 Kobylanka
tel. 18 354 51 41


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne