Strona główna

Gmina Gorlice

Edukacja

Rozwój czytelnictwa w Gminie Gorlice

W roku 2017 dwie szkoły uczestniczyły w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”: Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Kobylance oraz Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Ropicy Polskiej.

Gmina Gorlice w programie „AKTYWNA TABLICA”

Gmina Gorlice otrzymała dotację celową w wysokości 126 tys. zł na doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt informacyjno–komunikacyjny w ramach Rządowego programu „AKTYWNA TABLICA”.

Projekt „Już pływam” zakończony

W szkołach prowadzonych przez Gminę Gorlice zakończyła się realizacja projektu „Już pływam” ramach w zadania: „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”.

Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach

Gmina Gorlice otrzymana dotację od Wojewody Małopolskiego na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.
   

Podsumowanie konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA” w Klęczanach

Wrzesień i październik to miesiące, w których cała społeczność szkolna Klęczan zaangażowana była w akcje promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
   

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

We wszystkich gimnazjach w Zespołach Szkół w Gminie Gorlice w roku szkolnym 2016/2017 realizowany był projekt pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. W szkołach została przeprowadzona kampania informacyjna o możliwości skorzystania z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

„Odblaskowa szkoła” w Klęczanach

       
Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Klęczanach
weźmie udział w VIII edycji konkursu „Odblaskowa szkoła”.
   

Podziękowanie dla Barbary Wiatr

Podczas sesji rady gminy Gorlice, 6 września 2017 r. podziękowano za wieloletnią pracę dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Pani Barbarze Wiatr, w związku z przejściem na emeryturę.
   

Projekt „Już pływam”

W szkołach podstawowych w Gminie Gorlice zakończył się I etap nauki pływania realizowanej w ramach projektu pn. „Już pływam”. W okresie od 13 marca z nauki pływania na krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Fala” w Gorlicach skorzystało 153 uczniów z klas I – III SP.

„Już pływam”

Gmina Gorlice otrzymała z Województwa Małopolskiego pomoc finansową na realizację w 2017 roku małopolskiego projektu nauki pływania pn. „Już pływam”.
« [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... [14] »

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne