Strona główna

Gmina Gorlice

Edukacja »

Rozwój czytelnictwa w Gminie Gorlice

Rozwój czytelnictwa w Gminie Gorlice

W roku 2017 dwie szkoły uczestniczyły w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”: Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Kobylance oraz Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Ropicy Polskiej. Pozostałe szkoły uczestniczyły w tym Programie w ubiegłym roku.

W oparciu o przygotowany w Oświatowym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Gminy Gorlice i złożony do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wniosek, Wojewoda przyznał dotację celową w wysokości 24.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie książek do bibliotek szkolnych w w/w szkołach. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Gorlice z własnych środków na ten cel przeznaczyła 6.000 zł.

Zakup książek zwiększył atrakcyjność oferty bibliotek szkolnych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, nastąpił wzrost dostępności książek oraz rozwinęła się współpraca pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi.

Warto zaznaczyć, że w ramach Programu w szkołach zostało podjętych wiele wydarzeń promujących czytelnictwo, realizowano projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbiorów, odbywały się spotkania z rodzicami uwzględniające tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży oraz dostosowano organizację pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne