Strona główna

Gmina Gorlice

Edukacja »

Gmina Gorlice w programie „AKTYWNA TABLICA”

Doposażenie szkół w Gminie Gorlice w nowoczesny sprzęt informacyjno – komunikacyjny w ramach Rządowego programu – „AKTYWNA TABLICA”

W miesiącu sierpniu 2017 r. Wojewoda Małopolski poinformował jednostki samorządu terytorialnego, że weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - „Aktywna tablica”.
Ponieważ wszystkie szkoły prowadzone przez Gminę Gorlice były zainteresowane wzięciem udziału w tym programie, Oświatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Gminy Gorlice przygotował wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2017, który został złożony do Wojewody Małopolskiego. Przeszedł on pozytywną weryfikację zespołu kwalifikacyjnego i wszystkie szkoły zostały zakwalifikowane do programu. Na ten cel Wojewoda przyznał Gminie Gorlice dotację celową w wysokości 126.000 zł a Gmina zadeklarowała wkład własny w wysokości 31.500 zł.

Dzięki pozyskanym środkom z budżetu państwa i środkom własnym Gminy Gorlice  szkoły wzbogaciły się o interaktywne monitory dotykowe, tablice interaktywne, projektory multimedialne oraz głośniki. Nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie funkcji i obsługi urządzeń i oprogramowania.

Zakupione pomoce dydaktyczne umożliwią wykorzystywanie w procesie nauczania nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesione zostaną kompetencje uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne