Strona główna

Gmina Gorlice

Edukacja »

Projekt „Już pływam” zakończony

W szkołach prowadzonych przez Gminę Gorlice zakończyła się realizacja projektu „Już pływam” ramach w zadania: „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”.

Na realizację w 2017 roku małopolskiego projektu nauki pływania gmina otrzymała z Województwa Małopolskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 19.950 zł. W budżetach szkół zaplanowano środki w wysokości 44.305 zł z czego 11.910 zł – to dofinansowanie rodziców. Realizacja projektu przebiegła zgodnie z założeniami. Uczestnicy korzystali z krytej pływalni „Fala” w Gorlicach, która posiada doskonałe warunki do nauki pływania.

Z nauki pływania skorzystało 222 uczniów. Zajęcia prowadzone były w 16 grupach szkoleniowych liczących od 12 do 15 osób. Każdy uczeń brał udział w 20 godzinach zajęć. Naukę pływania prowadzili wykwalifikowani instruktorzy pod nadzorem ratowników. Nad bezpieczeństwem dzieci w czasie dowozu i przebierania się na basenie czuwali nauczyciele – opiekunowie.

Udział w projekcie pozwolił uczniom nie tylko opanować podstawowe umiejętności związane z pływaniem, ale także zmotywował uczestników zajęć do aktywności fizycznej, nauczył bezpiecznego korzystania z kąpielisk, poprawił kondycję i podniósł ogólną sprawność fizyczną dzieci, a ponadto uczył zdyscyplinowania, podniósł wiarę we własne siły oraz w licznych przypadkach przełamał lęk przed wodą.

Dla uczniów z najmłodszych klas podstawowych był to czas nie tylko nauki, ale i zabawy. Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie brali udział w zajęciach.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne