Strona główna

Gmina Gorlice

Edukacja »

Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach

Gmina Gorlice otrzymana dotację od Wojewody Małopolskiego na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.

W związku z uchwaleniem 15 września 2017 r. przez Sejm ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej pojawiła się możliwość ubiegania się o środki na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.
Trzy szkoły spełniły wymagane warunki: Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Kobylance, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kwiatonowicach i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Stróżówce. Dla tych szkół Gmina Gorlice złożyła stosowny wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową w wysokości 17.850 zł na zakup zaplanowanego sprzętu.
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych - koszt zakupu sprzętu zamknął się łączną kwotą 16.565 zł.
Pozyskane środki pozwolą na poprawienie jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w gabinetach profilaktyki zdrowotnej w w/w szkołach.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne