Strona główna

Gmina Gorlice

Edukacja »

Projekt „Już pływam”

Projekt „Już pływam” w Gminie Gorlice

W szkołach podstawowych w Gminie Gorlice zakończył się I etap nauki pływania realizowanej w ramach projektu pn. „Już pływam”. Projekt jest dofinansowywany przez Województwo Małopolskie w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”.

W okresie od 13 marca z nauki pływania na krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Fala” w Gorlicach skorzystało 153 uczniów z klas I – III SP.

Każdy uczestnik skorzystał z 20 godzin nauki pływania, która odbywała się formie zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanego instruktora pod nadzorem ratownika WOPR. Opiekunowie dbali o bezpieczeństwo uczniów w szatni oraz podczas dojazdów na basen. Zajęcia odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Do realizacji zajęć wykorzystywano pomoce dydaktyczne będące na wyposażeniu szkół (rury pływackie, kolorowe kółeczka do wyławiania z wody, piłki i piłeczki, deski pływackie).

W opinii uczestników udział w zajęciach pływania był bardzo ciekawą i interesującą formą aktywności ruchowej dla uczniów. Ze względów zdrowotnych istotne było to, że wzmacniał i rozluźniał określone partie mięśniowe, a także aparat kostno-stawowo-więzadłowy, rozwijał poszczególne cechy motoryczne. Stosowane na lekcjach metody zadaniowe, przeplatały się często z formą zabawową, która urozmaicała i ukierunkowywała proces nauczania na: ćwiczenia i zabawy emocjonujące, ćwiczenia oddechowe i wypornościowe, koordynacyjne i elongacyjne. Pływanie było bardzo dobrą formą ćwiczeń dla uczniów w odciążeniu, a co najważniejsze utrwalało nawyk prawidłowej postawy ciała. Poprzez ćwiczenia i zabawy w wodzie niwelowano wady postawy u uczniów.
Wszystkie założenia projektu zostały zrealizowane.

Uczestnicy nabyli umiejętności pływackie, podnieśli swoją sprawność fizyczną, zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa w wodzie oraz utrwalili nawyki prozdrowotne. Udział w projekcie, oprócz walorów zdrowotnych i podniesienia umiejętności motorycznych, nauczył młodzież systematycznej aktywności ruchowej, samodyscypliny oraz ukształtował samodzielność i poczucie integracji z grupą.

Na zakończenie zajęć instruktorzy przeprowadzili sprawdzian, który potwierdził opanowanie przez uczniów podstawowych umiejętności pływackich.

Galeria zdjęć z nauki pływania ucznió
w ze szkół, które zakończyły realizację zajęć:
Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Zespole Szkół w Bystrej, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół w Dominikowicach, Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Klęczanach, Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Szymbarku.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne