Strona główna

Gmina Gorlice

Edukacja »

Podsumowanie małopolskiego projektu „Już pływam” w Gminie Gorlice

Podsumowanie małopolskiego projektu „Już pływam” w Gminie Gorlice

Szkoły Podstawowe w Gminie Gorlice zakończyły realizację małopolskiego projektu „Już pływam”, w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Na ten cel Gmina Gorlice otrzymała od Województwa Małopolskiego pomoc finansową w wysokości 16.200 zł w formie dotacji celowej. Pozostałe koszty w wysokości ponad 27 tysięcy zł zostały pokryte ze środków własnych gminy oraz z wkładu finansowego rodziców.

Cele projektu zostały osiągnięte - 186 dzieci nabyło podstawowe umiejętności pływania, poznało zasady bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju kąpielisk, przełamało lęk przed wodą, przekonało się do aktywnych form spędzania wolnego czasu i co było również bardzo ważne – poprawiło swoją sprawność fizyczną i zdrowotną.

Nauka pływania odbyła się na krytej pływalni „Fala” w Gorlicach, którą poprowadzili instruktorzy z pełnymi kwalifikacjami i pod nadzorem ratowników.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne