Strona główna

Gmina Gorlice

Edukacja »

„Odblaskowa szkoła” w Stróżówce

ODBLASKOWA SZKOŁA – BEZPIECZNI UCZNIOWIE

Bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników dróg to kwestia największej troski wielu instytucji i osób. Stale podejmuje się działania w celu edukacji uczniów szkół podstawowych i gimnazjów jak bezpiecznie korzystać z coraz lepszych  dróg i możliwości komunikacyjnych.

Jednym z elementów troski o poprawę bezpieczeństwa  dzieci i młodzieży na drogach jest konkurs „Odblaskowa szkoła”, którego organizatorami są Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy  Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolski Kurator Oświaty, Sejmik Województwa Małopolskiego i Wojewoda Małopolski.

Zespół Szkół w Stróżówce przystąpił w bieżącym roku do realizacji zadań w ramach tego konkursu. Celem konkursu jest  zwiększenie aktywności uczniów szkół podstawowych w korzystaniu z elementów odblaskowych oraz zwiększenie dbałości o bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły. W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Stróżówce,  odbyły się zajęcia promujące ideę noszenia kamizelek oraz elementów odblaskowych przez uczniów, nie tylko w drodze do szkoły. Wychowawcy przeprowadzili również lekcje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniowie przygotowali tematyczne gazetki w klasach oraz podjęli przygotowania do ogólnoszkolnego konkursu plastycznego: „Bezpieczna droga do szkoły”. 19 września odbyło się na sali gimnastycznej spotkanie wszystkich uczniów szkoły podstawowej z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach, gdzie w formie pogadanki z uczniami przypomniano podstawowe zasady bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym, a uczniowie klasy pierwszej otrzymali od dyrektora szkoły elementy odblaskowe do noszenia na odzieży i tornistrach szkolnych.  Dodatkową atrakcją dla pierwszoklasistów było poznanie tajników pracy policjantów z ruchu drogowego.

18 października na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Stróżówce odbyła się podsumowanie działań edukacyjno – profilaktycznych w ramach programu „Odblaskowa Szkoła” . Koordynatorem i pomysłodawcą działań w ramach „Odblaskowej Szkoły” jest Pani Marzena Tenerowicz, nauczycielka fizyki, matematyki i informatyki. W spotkaniu udział wzięli wszyscy  uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Stróżówce oraz grupa przedszkolaków z tutejszego przedszkola. Uczniowie piątej klasy przedstawili wesołą inscenizację obrazującą, jak ważne jest przestrzeganie zasad ruchu drogowego i bezpiecznego poruszania się na drodze. Następnie wręczono nagrody i pamiątkowe dyplomy uczniom którzy wykonali najciekawsze pracy plastyczne w konkursie: „Bezpieczna droga do szkoły”. W ostatniej części spotkania uczniowie i przedszkolaki poznawali i przypominali sobie podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem specjalnych fantomów do ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy  ćwiczeń zapoznawali się również i ćwiczyli procedurę informowania odpowiednich służb o zaistniałych zdarzeniach.  Zajęcia  prowadzili przeszkoleni przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy nauczyciele:  Pani Anna Wójcik i Pan Sławomir Gorzkowicz.
Znajomość znaków drogowych wśród uczniów i przedszkolaków sprawdzała Pani Mariola Mrozek z Atomobilklubu Bieckiego i Pan Łukasz Skórski, nauczyciel techniki i informatyki w Zespole Szkół w Stróżówce.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali elementy odblaskowe do założenia na odzież lub tornistry i otrzymali instrukcję jak używać takiego wyposażenia, by zwiększyć swoje bezpieczeństwo na drodze. Zarówno goście jak i organizatorzy spotkania, podkreślali znaczący efekt wychowawczy i profilaktyczny jaki niesie ze sobą udział w akcji „Odblaskowa Szkoła”.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne