Strona główna

Gmina Gorlice

Edukacja »

Projekt NA WŁASNE KONTO

PODSUMOWANIE PROJEKTU „NA WŁASNE KONTO” REALIZOWANEGO W GIMNAZJUM W DOMINIKOWICACH

     I część projektu trwała od 18.01 do 22.01.2016r. Uczniowie brali udział w 30 godzinnych warsztatach. Za zaangażowanie i aktywny udział w ćwiczeniach zbierali punkty, które zapisywane były na tablicy aktywności. Punkty te  miały posłużyć do ogólnej sumy punktów w I i II etapie. Uczniowie, którzy osiągną po II etapie projektu najwyższe wyniki zdobędą tytuł „Najlepszego ucznia”.

     II część miała na celu wypracowanie materiałów, które posłużyły do złożenia teczki Spółdzielni  Uczniowskiej. W marcu i kwietniu  uczniowie  brali  udział  w  20  godzinnych  warsztatach. 15 godzin zajęć odbyło się dla całej grupy, natomiast 5 godzin przeznaczono na konsultacje. W początkowym etapie uczniowie uczestniczyli w różnorodnych ćwiczeniach. Poprzez znakomicie dobrane metody takie jak, np.: symulacja, dyskusja, burza mózgów czy  praca z wykorzystaniem Internetu doskonale przygotowali się do przygotowania pracy konkursowej. Czynności związane z przygotowaniem Teczki Spółdzielni Uczniowskiej obejmowały kilka elementów:
1. Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety. Uczniowie z nauczycielem wspólnie opracowali ankietę, która miała na celu badanie rynku i określenie celowości zadania. Badanie zostało przeprowadzone w lutym 2016 roku w  Zespole Szkół w Dominikowicach. W ankiecie wzięło udział 61 uczniów. Podstawowym celem przeprowadzonego badania było poznanie opinii  uczniów na temat możliwości funkcjonowania spółdzielni uczniowskiej na terenie Zespołu Szkół w Dominikowicach.
2. Drugi krok polegał na przygotowaniu w formie prezentacji modelu funkcjonowania Spółdzielni Uczniowskiej.
3. Ostatnim, również ważnym elementem było opracowanie wniosku o  finansowe wsparcie inicjatywy, w tym przygotowanie budżetu.

     W marcu uczniowie biorący udział w projekcie mieli możliwość gromadzenia kolejnych punktów w konkursie na „Najlepszego ucznia”. Na platformie było umieszczonych 10 komiksów, które każdy mógł rozwiązywać przez cały miesiąc. Procentowe wyniki dostępne były na podglądzie u prowadzącego zajęcia. W kwietniu wszystkie punkty zostały przeliczone zgodnie z regulaminem konkursu oraz dodane do punktów z pierwszego etapu. Najlepszymi uczniami okazali się: Sylwia Woźniak, Karolina Sotnicka i Zuzanna Zawadowicz.

     13 kwietnia 2016 r. odbyło się zakończenie projektu przygotowane przez Panią Agatę Wszołek – nauczycielkę, która realizowała w ramach projektu zajęcia z gimnazjalistami. W podsumowaniu udział wzięła Pani Barbara Wiatr Pełnomocnik Wójta Gminy Gorlice ds. Oświaty, która wspólnie z Panią Lidią Foltyn – Dyrektorem Zespołu Szkół wręczyła wyróżnionym uczniom nagrody i certyfikaty uczestniczenia w projekcie.

     Rozstrzygnięcie konkursu na Teczkę Spółdzielni Uczniowskiej odbędzie się w maju.
Ponadto do końca kwietnia 2016 r. uczniowie mogli składać pracę na konkurs „Artykuł ekonomiczny”. Jedna z uczennic próbuje swoich sił w tym temacie. Na wyniki konkursu jeszcze czekamy.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt NA WŁASNE KONTO

Zajęcia w czasie ferii zimowych – I etap projektu

W Gimnazjum w Zespole Szkół w Dominikowicach 18 stycznia 2016 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Na własne konto”, którego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie aktywnych i przedsiębiorczych postaw oraz nabycie umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum.

Projekt jest finansowany przez Fundację pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie, z którą umowę o współpracy podpisał Ryszard Guzik – Wójt Gminy Gorlice. Gmina zadeklarowała, że osobą wskazaną do kontaktu z Funduszem i zobowiązaną do czuwania nad prawidłową realizacją zadań gminy wynikających z umowy jest Barbara Wiatr – Pełnomocnik Wójta Gminy Gorlice ds. Oświaty.

Zajęcia z 15 gimnazjalistami prowadzi nauczycielka Zespołu Szkół w Dominikowicach Pani Agata Wszołek. Dla zwiększenia atrakcyjności prowadzonych zajęć, w I etapie projektu w ich realizację został zaangażowany student kierunku ekonomicznego, który prowadzi zajęcia wspólnie z nauczycielem.

W ramach zajęć uczniowie odbędą studyjne wizyty w Banku Pekao w Gorlicach oraz u prywatnego przedsiębiorcy. Realizacji projektu towarzyszą również różne konkursy, m.in. na artykuł ekonomiczny, na blog. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne