Strona główna

Gmina Gorlice

Edukacja »

„HISTORIA ŁEMKÓW POZNANA I OPISANA”

„HISTORIA ŁEMKÓW POZNANA I OPISANA”

 

30. września odbyła się uroczysta premiera filmu dokumentalnego przygotowanego przez uczniów Zespołu Szkół w Ropicy Polskiej. Film pt. „Historia Łemków poznana i opisana” powstał w ramach projektu przy współpracy z ogólnopolskim Programem Grantowym „Patriotyzm Jutra” realizowanym przez  Muzeum Polski w Warszawie. Gimnazjaliści -ochotnicy postanowili przybliżyć kolegom i koleżankom historię, kulturę, język i wiarę Łemków. Opowiedzieć o przenikaniu się kultur w naszej szkolnej społeczności. Jednocześnie młodzi ludzie mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań dziennikarskich, fotograficznych i filmowych.


Do współpracy zostali zaproszeni aktywiści, działacze Łemkowscy, którzy propagują i animują swoją kulturę i tradycję oraz duchowni prawosławni i grekokatoliccy. Dodatkowo w projekt zaangażowali się rodzice i uczniowie naszej szkoły, którzy są Łemkami. Dzięki temu powstał bardzo osobisty obraz. Łemkowie zaprosili młodych reporterów do swoich domów. Dobrą lekcją historii było spotkanie z jej świadkami, ludźmi, którzy przeżyli wysiedlenie w ramach akcji „Wisła.”

Obok filmu równolegle powstawały prace plastyczne. Uczestnicy projektu na płótnie przedstawiali swoje spostrzeżenia , odczucia, wrażenia z warsztatów w plenerze. Ciekawym efektem projektu była sesja fotograficzna podczas pleneru szlakiem wysiedlonych wsi Łemkowskich Smereczne - Wilsznia. W Muzeum Wsi Łemkowskiej w Zyndranowej odbyły się warsztaty dotyczące życia codziennego Łemków. Gimnazjaliści poznali ich obowiązki, obyczaje, zajęcia kobiet, kulturę i język.

Spotkanie ze światem Łemków było dla uczniów ciekawą przygoda, dzięki której rozwijali swoje zainteresowania, pogłębiali historię regionu, w którym żyją. Projekt miał również za zadanie uczyć tolerancji, otwartości na innych ludzi, szacunku do osiągnięć i przeżyć starszych pokoleń. Oceniając zaangażowanie i podejście uczniów do badanego przez nich tematu, cel ten został osiągnięty. Nad pracą uczniów czuwali pani Agnieszka Mazur oraz pan Arkadiusz Kapłon.

 


Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne