Strona główna

Gmina Gorlice

Edukacja »

Przedszkole w Zagórzanach w Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Sukces Samorządowego Przedszkola w Zagórzanach - uzyskanie Certyfikatu przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

W dniach 17-18 listopada 2014 r w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie miała miejsce XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. profesora Franciszka Venuleta „Tytoń albo Zdrowie”.
Program konferencji obejmował cykl wykładów, paneli, warsztatów oraz prezentacji dobrych praktyk przez szkoły i inne instytucje. Podczas tej konferencji miało miejsce uroczyste wręczenie Wojewódzkich Certyfikatów przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.


Tym razem certyfikat otrzymało tylko 30 placówek oświatowych z woj. małopolskiego, a wśród nich Samorządowe Przedszkole w Zagórzanach. Z wielką satysfakcją, radością i dumą z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego Certyfikat odebrała Pani Dyrektor Lidia Klimek..

Starania Przedszkola w Zagórzanach w zakresie promowania edukacji zdrowotnej zostały ponownie docenione i wyróżnione Certyfikatem Wojewódzkim.
Pierwszy taki Certyfikat przedszkole otrzymało w 2005 r.

Certyfikat został przyznawany przedszkolu przez Małopolskiego Kuratora Oświaty na wniosek Wojewódzkiego Zespołu i Koordynatora ds. Szkół Promujących Zdrowie po analizie raportu z ewaluacji trzech lat działań przedszkola w zakresie edukacji zdrowotnej. Certyfikat jest efektem pracy nauczycieli, rodziców i naszych przedszkolaków oraz współpracy przedszkola z różnymi instytucjami. Szczególne podziękowanie za poczynione starania w uzyskaniu tego wyróżnienia należą się Pani Monice Siarkowicz, która od 2002 r. pełni funkcję przedszkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia.

Aby uzyskać certyfikat wojewódzki należało spełnić warunki, które stawiane są placówkom oświatowym ubiegającym się o to wyróżnienie. Przede wszystkim należało wykazać się:
• wieloletnim dorobkiem w zakresie promocji zdrowia zgodnie ze standardami Szkoły Promującej Zdrowie;
• dbałością o stałe podnoszenie jakości edukacji zdrowotnej oraz prowadzeniem jej dla całej społeczności przedszkolnej - realizowane zadania muszą mieć charakter długofalowy, skuteczny i systematyczny;
• przeprowadzeniem autoewaluacji swoich działań w zakresie tworzenia przedszkola promującego zdrowie, w wybranych standardach.

Certyfikat został przyznany Samorzadowemu Przedszkolu w Zagórzanach na okres 3 lat. Po upływie tego okresu przedszkole może starać się o ponowne jego nadanie, po spełnieniu ww. warunków.

To wyróżnienie to wielki sukces i prestiż dla przedszkola. Dzięki uznaniu wieloletnich i systematycznych działań cała społeczność przedszkola zyskała jeszcze większą motywację do szerzenia wiedzy i podejmowania różnorodnych działań na rzecz promocji zdrowia.


Lidia Klimek – Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Zagórzanach


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne