Strona główna

Gmina Gorlice

Edukacja »

Projekt Comenius w ZS w Dominikowicach

Pożegnanie z projektem „Healthy life for a healthy world”  Zespół Szkół w Dominikowicach

Dobiega końca realizacja projektu pt. „Healthy life for a healthy world” („Zdrowe życie dla zdrowego świata”), w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” -Comenius – Partnerskie Projekty Szkół.

W dniach od 26 do 30 maja 2014 roku odbyło się ostatnie spotkanie nauczycieli i uczniów z krajów partnerskich we Włoszech, w regionie Abruzji w okolicach miasta Chieti.

Uczestniczyli w nim uczniowie i nauczyciele z 6 partnerskich krajów: Węgier, Holandii, Finlandii, Litwy, Polski i Włoch. Z Polski na spotkanie pojechało czterech nauczycieli: mgr Karolina Górska, mgr Ewa Stępień, mgr Barbara Mika, mgr Małgorzata Takeuchi.

Nasi partnerzy z Włoch pracują w dwóch placówkach oświatowych, w szkole w miejscowości Ripa Teatina oraz w 2 szkołach i w przedszkolu w miejscowości Torrevecchia. Podczas trwania spotkania mieliśmy okazję uczestniczyć w lekcjach, rozmawiać z nauczycielami i dziećmi, poznać system oświaty we Włoszech.

Odbyło się też spotkanie robocze podsumowujące projekt, na którym zaprezentowano:
- wyniki ankiety końcowej dotyczącej trybu życia i upodobań prozdrowotnych młodzieży w poszczególnych krajach
- zestawienie i porównanie wyników ankiety końcowej,
- pożegnalne filmy video z poszczególnych krajów,
- zaprezentowano końcową wersję pamiętnika pisanego przez młodzież od listopada 2013 roku w poszczególnych krajach – pamiętnik ten wędrował z kraju do kraju droga pocztową.
- stworzono cyfrową dokumentację pamiętnika.

W miejscowości Ripa Teatina odbył się koncert powitalny na głównym placu miasteczka z udziałem lokalnych władz, władz szkoły, rodziców i dzieci. Dzieci zaprezentowały barwny taniec oraz zagrały znane melodie z całego świata.

Z kolei pożegnanie i podsumowanie projektu odbyło się w czwartek w miejscowości Torrevecchia. Główny koordynator projektu Pani Maria Antonietta Cotumaccio nie spodziewała się tak licznego uczestnictwa mieszkańców miasteczka, przybyły tłumy. Spotkanie nauczycieli i młodzieży z poszczególnych państw z merem miasta rozpoczęło się na placu budynku Palazzo Ducale. Mer miasta Pani Katja Baboro oprowadziła gości po muzeum listów miłosnych, które sama założyła i była jego pomysłodawcą. Najważniejszą częścią muzeum stały się listy pisane do papież Jana Pawła II, pisane tuż po jego śmierci przez ludzi z całego świata. Około 3,5 tysiąca listów zostało przekazanych do tego muzeum i dzięki nim, muzeum odwiedziły telewizje z różnych krajów świata, między innymi z Polski.

Następnym punktem programu był koncert w auli Palazzo Ducale przygotowany przez dzieci, prezentacja filmów „Goodbye video” z poszczególnych krajów, poczęstunek oraz wspólna zabaw przy tradycyjnej muzyce włoskiej z regionu Abruzji. Do tańca przygrywał tylko jeden akordeonista, ale młodzi i dorośli połączyli się we wspólnej zabawie. Ukoronowaniem wieczoru były chińskie płonące lampiony wypuszczone z placu w Torrevecchia.

Gości z zagranicy najbardziej zadziwiła gościnność Włochów. Prawie każdy poczęstunek był przygotowywany samodzielnie przez rodziców lub nauczycieli. Drugim zaskoczeniem było huczne świętowanie wyborów do władz lokalnych, gdzie o godzinie 22 wieczorem na placu w Torrevecchia były tłumy ludzi, jeździły samochody z flagami, wydające głośne dźwięki klaksonu.

Zakończenie projektu w naszej szkole odbędzie się 24 czerwca 2014 roku. Odbędą się konkursy wiedzy o krajach uczestniczących w projekcie, konkurs językowy dla najmłodszych, biegi przełajowe na orientację, będzie można zwiedzić wystawę oraz obejrzeć materiały z naszej strony internetowej: posłuchać międzynarodowej piosenki projektowej, obejrzeć pożegnalny teledysk i film „Goodbye video”.

Małgorzata Takeuchi

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne