Strona główna

Gmina Gorlice

Edukacja »

„Deutsch-Wagen-Tour” w ZS w Zagórzanach

„Deutsch-Wagen-Tour” to po prostu kolorowy niemiecki z dostawą do ucznia.

Pomysłodawcą projektu jest Instytut Goethego – instytucja kultury popularyzująca język niemiecki na całym świecie. W 2009 roku w trasę po całej Polsce wyruszyło pięć niezwykłych samochodów, z których każdy wyposażony został w starannie wybrane i opracowane materiały dydaktyczne i promocyjne. To właśnie dzięki „Deutsch-Wagenom” animatorzy projektu docierają do najdalszych zakątków naszego kraju i przeprowadzają z dziećmi i młodzieżą w każdym wieku wyjątkowe warsztaty.

3 marca 2014r. lektorka DWT w Krakowie pani Joanna Lay odwiedziła Zespół Szkół w Zagórzanach. Pani Dyrektor Iwona Jamro dokonała oficjalnego otwarcia i gorąco przywitała przybyłego gościa. Uczniowie gimnazjum przedstawili w formie prezentacji multimedialnej korzyści wynikające ze znajomości języka niemieckiego w celu zachęcenia młodszych kolegów do nauki tego właśnie języka. Zaprezentowali również niemieckie piosenki.
W czasie spotkania ogólnego ogłoszone zostały wyniki Szkolnego Konkursu Wiedzy o Niemczech, który wcześniej przeprowadziła nauczycielka języka niemieckiego pani Karina Szura. Nagrody wręczyła lektorka DWT.

Następnie pani Joanna Lay udała się do sali lekcyjnej, by w przyjazny i zabawowy sposób pokazać uczniom klasy piątej uroki języka niemieckiego. Był to dla nich pierwszy kontakt z tym językiem. Należy dodać, że kolorowy Deutsch Wagen przywiózł do szkoły ogromną ilość materiałów dydaktycznych i promocyjnych. Lektorka pokazała, jak przez połączenie nauki i zabawy można zorganizować ciekawą lekcję języka niemieckiego. Kolejno w warsztatach brali udział uczniowie klasy I oraz II gimnazjum. Utrwalili nazwy sportów, słownictwo związane z kalendarzem oraz wiele przydatnych wyrażeń. Uczniowie z zaangażowaniem brali udział we wszystkich ćwiczeniach. Wiele zadań było związanych z ruchem, co również bardzo ich aktywizowało. Wykorzystane zostały między innymi zabawy z piłką, chustą animacyjną oraz balonami. Poszczególne konkurencje nagradzane były ciekawymi upominkami Deutsch Wagen Tour.

Takie niekonwencjonalne spotkanie z językiem niemieckim bardzo podobało się uczniom. Pani Joanna przekazała również szkole szereg materiałów do pracy na lekcji, które zostaną wykorzystane w codziennej pracy z uczniami.Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne