Strona główna

Gmina Gorlice

Edukacja »

Projekty edukacyjne w Zespole Szkół w Stróżówce

Projekty edukacyjne w Zespole Szkół w Stróżówce

Realizacja Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki zbliża się do końca. Oświata Gminy Gorlice była znaczącym beneficjentem środków dysponowanych w tym programie. Placówki oświatowe realizowały wiele projektów edukacyjnych, przez co w znaczący sposób wzbogaciły swoją ofertę dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą.

Obecnie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Stróżówce, przystąpiła jako partner do projektów autorstwa Fundacji Rozwoju i Aktywności ACTUM Gorlicach.

Fundacja przygotowała dwa projekty:
1. Mała akademia językowych innowacji – dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej.
2. Droga do sukcesu – dla uczniów gimnazjum.

W ramach pierwszego projektu od lutego, już w czasie ferii odbywać się będą zajęcia pozalekcyjne w zakresie języka angielskiego i języka niemieckiego, a także zajęcia polonistyczne doskonalące techniki uczenia się i zapamiętywania treści oraz kurs szybkiego czytania.

W projekcie gimnazjalnym uczniowie uzdolnieni będą rozwijać swoje zainteresowania w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, informatyki oraz będą uczestniczyć w kursie szybkiego czytania i zajęciach doskonalących techniki uczenia się.
Celem realizacji projektu jest rozwój umiejętności kluczowych uczniów w zakresie języka polskiego, języków obcych, przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz technik informatycznych.

Obecnie szkoła kończy proces rekrutacji uczniów do zajęć, a Fundacja Actum realizuje zakupy pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć, wśród których dominują nowoczesne programy multimedialne.

Zajęcia prowadzić będą doświadczeni nauczyciele Zespołu Szkół i instruktorzy spoza szkoły. Prowadzone będą metodami aktywnymi i aktywizującymi uczniów, w gimnazjum nauczyciele stosować będą metodę projektu.

W okresie od lutego do czerwca 2014 roku uczniowie zrealizują po 30 godzin zajęć językowych, matematyczno – przyrodniczych i informatycznych oraz po 40 godzin kursu szybkiego czytania.

Informacje na temat projektów dostępne są na stronie Fundacji ACTUM a wkrótce również na stronie internetowej szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół w Stróżówce pragnie serdecznie podziękować Pani Beacie Szarowicz, prezes Fundacji Rozwoju i Aktywności ACTUM w Gorlicach za podjęcie współpracy ze szkołą oraz zaangażowanie uczniów do projektu. Dziękuję również za dotychczasową wzorową współpracę i potwierdzam gotowość do kolejnych wspólnych działań.


Mariusz Tarsa
Dyrektor Zespołu Szkół w Stróżówce


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne