Strona główna

Gmina Gorlice

Edukacja »

Zespół Szkół w Dominikowicach „Szkołą Promującą Zdrowie”

logo

Zespół Szkół w Dominikowicach „Szkołą Promującą Zdrowie”

Szkoła w Dominikowicach została przyjęta do sieci Szkół Promujących Zdrowie, w której znajdują się placówki oświatowe w szczególny sposób propagujące zdrowy styl życia wśród uczniów.


Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Od 1992 roku w Polsce zaczęły powstawać wojewódzkie sieci szkół promujących zdrowie. Projekt realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Główne cele Szkoły Promującej Zdrowie to: kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie wśród uczniów i społeczności lokalnej, zachęcanie do zdrowego stylu życia, umożliwienie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia. W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie uczestniczą uczniowie, nauczyciele i rodzice.


Nasza szkoła od wielu lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element nauczania i wychowania szkoły.

Koordynatorem wszystkich działań w ramach projektu była mgr Anna Ziemba. Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie” z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty odebrała Dyrektor Szkoły mgr Alicja Górska.

 

certyfikat


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne