Strona główna

Gmina Gorlice

Edukacja »

Projekt „TWOJE ZDROWIE W TWOICH RĘKACH” dla dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe Wsi Ropica Polska w terminie 01.09.2012 do 15.12.2012 realizuje projekt „TWOJE ZDROWIE W TWOICH RĘKACH”, w ramach zadania publicznego ŻyjMy z Pasją, współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Projekt realizowany jest w pięciu szkołach :
• Zespół Szkół w Ropicy Polskiej- gmina Gorlice
• Zespół Szkół w Bystrej- gmina Gorlice
• Zespół Szkół Zagórzanach – gmina Gorlice
• Zespół Szkół w Warzycach- gmina Jasło
• Zespół Szkół w Lublicy- gmina Kołaczyce


Celem głównym projektu jest podniesienie świadomości społecznej dzieci i młodzieży w zakresie promowania i kształtowania prozdrowotnego i proekologicznego stylu życia.

W ramach projektu w każdej placówce objętej projektem odbywają się warsztaty kulinarne, zdrowego żywienia i dietetyki oraz radzenia sobie ze stresem. Zorganizowane zostały zajęcia ruchowe: korekcyjne, aerobiku i aqua aerobiku. Uczestnicy projektu w listopadzie przeprowadzą wśród lokalnej społeczności sondę na temat zdrowego stylu życia, przygotują prezentację multimedialną, zorganizują akcję informacyjną w postaci dnia otwartego oraz opracują przepisy dietetyczne, które wydane zostaną w postaci mini książki kucharskiej. Przeprowadzony zostanie również konkurs plastyczny na plakat promujący zdrowy styl życia.

W grudniu na zakończenie projektu zorganizowana zostanie Konferencja Podsumowująca połączona z panelem dyskusyjnym, podczas której opracowana zostanie wspólna strategia budowania sieci współpracy między organizacjami, instytucjami oraz jednostkami samorządu terytorialnego.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne